Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ


Oικονομικοί εισαγγελείς ασχολούμενοι με θέματα μεγαλοφοροφυγάδων παραιτούνται..

Προφανής ο λόγος. Οι άνθρωποι ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΟΥΝ στις άνωθεν πιέσεις. Αλλά φοβούνται και το αυτονόητο. Να μην βρεθούν ανάσκελα σε κάποιο χαντάκι μετά από «τροχαίο..κλπ. κλπ.

Την ίδια στιγμή.

Ότι κτίσαμε με ζόρια μεγάλα και ιδρώτα-κάματο ζωής, ως τεκμήριο πλέον «ευ ζην» θα προστίθεται στα ισχνά εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων (οι ρέστοι μια χαρά μπορούν να ξεφεύγουν..) και ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ από μισθούς και συντάξεις ΣΥΝ τα ποσά που προκύπτουν από το «τεκμαρτό» εισόδημα όχι μόνον από το «κεραμίδι» που κατάφερε με χίλια ζόρια να εξασφαλίσει πάνω από το κεφάλι του αλλά και το «κατσαριδάκι» που έχει για τις μετακινήσεις του «μετράει» σαν εισόδημα, το οποίο θα φορολογείται αγρίως..


-Την ίδια στιγμή από 1.1.12 το ρεύμα ακριβαίνει 12%...


-Τα φάρμακα θα πληρώνονται ΚΑΘ ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ από τους ασφαλισμένους που μετά θα πρέπει να πηγαίνουν να στήνονται στις ατέλειωτες ουρές του ΙΚΑ κλπ για να πάρουν αυτά που χρόνια τους κατακρατούσαν από τους μισθούς τους.


Και τόσα άλλα. Ων ουκ έστι αριθμός. Που «πνίγονται» από το ΜΜΕ. Που στραγγαλίζονται από ανεγκέφαλους που προβάλουν το «δράμα» του παχύσβερκου Εφραίμ ωσάν αυτό να είναι το πρόβλημα της κοινωνίας των δοκιμαζόμενων Νεοελλήνων στις μέρες μας. Η προπαγάνδα σε όλο της το μεγαλείο..

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..

Και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει..

Τα χειρότερα έρχονται.

Και δυστυχώς θα μας βρουν ΣΚΥΜΜΕΝΟΥΣ και ΜΟΝΟΥΣ τον καθένα στο καβούκι του.


lucinarizzoti@hotmail.gr


H ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Υ.Ο.


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 152 Α )
Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας, το άρθρο 28 του ν.3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 152 Α') το οποία αφορά θέματα φορολογίας.
Άρθρο 28
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. σχετικά με την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:

* μέχρι και ογδόντα (80) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
* από ογδόντα ένα (81) μέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
* από εκατόν είκοσι ένα (121) μέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο,
* από διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και
* από τριακόσια ένα (301) τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων αυτής, με τετρακόσια (400) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι όταν το ποσοστό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό του ενοικίου σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας, δεν καταλήγει σε ακέραιο ποσοστό τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη μονάδα, για παράδειγμα 39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώρους.
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και τα νέα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ορίζονται ως εξής:
α) για τα αυτοκίνητα μέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ,
β) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά μέχρι τα δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά,
γ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και
δ) για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά.
Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού τύπου, ταχύπλοων και μη, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τα μέχρι πέντε (5) μέτρα ολικού μήκους ενώ για τα πάνω από πέντε (5) μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μέτρο.
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκε η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης, ορίζεται ως εξής:
α) για τα ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, β) για τα πάνω από επτά (7) και μέχρι δέκα (10) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
γ) για τα πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
δ) για τα πάνω από δώδεκα (12) και μέχρι δεκαπέντε (15) μέτρα ολικού μήκους δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
ε) για τα πάνω από δεκαπέντε (15) και μέχρι δεκαοκτώ (18) μέτρα ολικού μήκους είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
στ) για τα πάνω από δεκαοκτώ (18) και μέχρι είκοσι δύο (22) μέτρα ολικού μήκους τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και
ζ) για τα πάνω από είκοσι δύο (22) μέτρα ολικού μήκους προστίθενται πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.
Διευκρινίζεται ότι όταν το μήκος του σκάφους αναψυχής δεν είναι ακέραιος αριθμός τότε γράφεται ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μέτρων.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και τα νέα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν για τον κύριο ή τον κάτοχο εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης ορίζονται για επιφάνεια μέχρι εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών μέτρων σε τριακόσια είκοσι (320) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται μέχρι και την 31.12.2013. Δηλαδή δεν υπολογίζεται η δαπάνη που προκύπτει από την αγορά ή τη χρονομεριστική ή τη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης μέχρι και την 31.12.2013.
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 εφαρμόζονται από 1.1.2011 ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 17.12.2010.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ Ι.
ΚΑΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Θα υπολογίσετε την αξία του σπιτιού σας + το τεκμήριο του αυτοκινήτου
Και σήμερα ανακοινώθηκε οτι θα προστεθεί και το τεκμήριο διαβίωσης 3.000,00 ευρώ για
τον ελεύθερο ,και 5.000,00 ευρώ για το ζευγάρι ..........
Θα προστεθούν ΟΛΑ αυτά και επι του συνόλου αυτού ( βάσει τεκμηρίων ) ,πρέπει να υπάρχουν
αποδείξεις δαπανων 25% και οχι επι των δηλωθέντων εισοδημάτων ,εκτός αν το εισόδημα ξεπερνάει τα τεκμήρια ........
Π.Χ. σπίτι 80 τετρ.Χ 40 = 3.200,00
αυτοκ. 1400,00 κ.ε.= 4.600,00
εξοδα διαβιωσης 5.000.00 συνολο = 12.800,00 Χ 25% = 3.200,00 αποδείξεις δαπανών ,
για να υπολογισθεί το ποσο των 5.000,00 ευρώ αφορολόγητο ..........
Μέχρι να υποβληθουν οι δηλώσεις έχουμε ΚΑΙΡΟ ΄
ίσως προσθέσουν και άλλα ...........ΒΑΡΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FRINDA.........


O EΓΩΪΣΜΟΣ


Εγωϊσμός

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011, 22:26
Κάποτε υπήρχε ένα δύστροπο μικρό αγόρι, που ήταν φοβερά πεισματάρικο, οργιζόταν συχνά και έσπαγε διάφορα αντικείμενα.
Μια μέρα ο πατέρας του, τό πήρε από το χέρι και τό οδήγησε στο φράχτη, στο πίσω μέρος του κήπου τους, λέγοντας:

«Γιε μου, από δω και στο εξής, κάθε φορά που θα εκνευρίζεσαι θα μπήγεις ένα καρφί στο φράχτη. Έτσι, ύστερα από λίγο, θα μπορείς να δεις πόσες φορές έχεις εκνευριστεί. Εντάξει;»

Το παιδί σκέφτηκε:
«Τι έχω να φοβηθώ; Θα δοκιμάσω».
Ύστερα από αυτό κάθε φορά που θύμωνε έμπηγε ένα καρφί στο φράχτη και, όταν μια μέρα αργότερα πήγε να δει, ένιωσε λίγο ενοχλημένο:
«Ω, πόσα καρφιά! Ολόκληρος σωρός!»

Ο πατέρας του του είπε:
«Βλέπεις; Πρέπει να ελέγχεις τον εαυτό σου. Αν καταφέρεις να μη θυμώσεις για μια ολόκληρη μέρα, μπορείς να βγάλεις ένα από τα καρφιά στο φράχτη.

Το αγόρι σκέφτηκε:
«Αν θυμώσω μια φορά, θα πρέπει να μπήξω ένα καρφί, αλλά για να βγάλω ένα θα πρέπει να περάσω όλη τη μέρα χωρίς να οργιστώ. Αυτό είναι δύσκολο!»
Κι όμως, για να βγάλει τα καρφιά, αναγκάστηκε να κρατά σταθερά τον εαυτό του υπό έλεγχο.
Στην αρχή το αγόρι δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά με τον καιρό έβγαλε όλα τα καρφιά από το φράχτη και ξαφνικά αντιλήφθηκε ότι είχε μάθει να ελέγχει τον εαυτό του.
Πήγε χαρούμενο στον πατέρα του λέγοντας:
«Μπαμπά, έλα γρήγορα να δεις, δεν υπάρχουν πια καρφιά στο φράχτη κι εγώ δεν οργίζομαι πια».

Ο πατέρας πήγε μαζί με το αγόρι στο φράχτη και είπε με βαθυστόχαστη φωνή:
«Κοίτα, γιε μου, τα καρφιά στο φράχτη έχουν βγει όλα, αλλά οι τρύπες θα μείνουν εκεί για πάντα.
Κάθε φορά που οργίζεσαι με την οικογένειά σου, ο θυμός σου ανοίγει μια τρύπα στην καρδιά μας.
Όταν βγει το καρφί, μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη, αλλά δεν μπορείς να κάνεις την τρύπα να εξαφανιστεί».
_______________________________________

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

H KATAΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο Πάριος τραγουδάει :

Φωτιά στα σύνορα της γης
θ' ανάψουμε εμείς
με σπίρτο την καρδιά μας,
φωτιά να σβήσει τη φωτιά
που άνθρωποι ΤΡΕΛΛΟΙ
ανάβουν στα ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ !

Εάν δεν είναι πραγνατική τρέλλα αυτό που συμβαίνει στις εφορίες της Ελλάδας σήμερα πως αλλιώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ;
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,είχε προϋπολογίσει οτι απο τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων θα εισπάξει 1,5 δις ευρώ ,και ύστερα απο την κατάσταση την οικονομική που έφθασε ο Ελληνας ,ΣΗΜΕΡΑ εισπράτει πινακίδες .......
Ισως κάποιος βιαστεί να μου απαντήσει ε καί ;;
Το θέμα είναι ξεκαθαρισμένο απο τον ίδιο τον πρωθυπουργό " ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΩΣΟΝΥΝ
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΕΠΙΒΆΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΕΑ Μ Ε Τ Ρ Α " , άρα τα μη εισπραχθέντα τέλη κυκλοφορίας ποιός θα κληθεί να τα πληρώσει ,το σκέφτηκε κανείς ;;;;;;
Σκέφτηκε κανείς απο την ακινησία των αυτοκινήτων πόσα επαγγέλματα σχετικά με το αντικείμενο θα υπολειτουργήσουν,πόσα έσοδα θα χάσει το κράτος απο τον φόρο
των καυσίμων ......
Και κάτι ακόμη ,αν το αυτοκίνητο είναι για βολτες δεν έγινε και τίποτε με την κατάθεση των πινακίδων ,αν όμως κάποιος το χρειάζεται για την δουλειά του ,τότε ΟΛΑ θα γίνουν πιο δύσκολα γι` αυτόν .........
Οι υπάλληλοι του Υ.Ο. το βιολί τους δύο μέρες ΑΠΕΡΓΙΑ και δύο αργίες ,μια ωραία
τετραήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ εις υγείαν των κορόϊδων !!!!!!!!!!
Το πρωτοδικείο έβγαλε απόφαση οτι το ΧΑΡΑΤΣΙ είναι αντισυνταγματικό .......
Το ΣτΕ ΠΟΤΕ θα βγάλει απόφαση ;;;;;;

Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Μια εικόνα χιλιες λέξεις.
 
Και μόνο το ύφος και την έκφραση (αδηφάγα, πονηρή, άπληστη..) του «Γέροντα» Εφραίμ να παρατηρήσει κανείς θα βγάλει τα πρέποντα συμπεράσματα..
Προς τι ο ντόρος;
Προς τι η «πλούσια» ενασχόληση της επικαιρότητας αλλά και κάποιων μπλόγκερς;
Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
Μια χαρά «γκαιμπελιστικος» αποπροσανατολισμός!
Ο κόσμος χάνεται..
-Η ΔΕΗ από 1.1.2012 ανεβαίνει τουλάχιστον 12%
-το αφορολόγητο (πάλαι ποτέ 12.000 ευρώ.) από το 5.000 κατεβαίνει κι΄άλλο.
-κουτσουρεύονται κι΄άλλο επικουρικές συντάξεις κλπ.
Αναφορά σε άλλα δεν χρειάζεται.
Η ώρα που το κάθε νοικοκυριό όχι μόνον δεν θα μπορεί να πληρώσει τα άνωθεν επιβαλλόμενα χαράτσια, αλλά δεν θα μπορεί ούτε καν τα προς το ζην να εξασφαλίζει είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ κοντά στον καθένα.
Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια..
Κάποιοι ασχολούνται με έναν κάποιον Εφραίμ που έχει αξσφαλίσει όχι μόνο τα προς το ευ ζην κατά το δοκούν, αλλά  και αξιοπρεπή γεράματα και διακόνεμα...
Συγχαρητήρια σε όσους ρίχνουν νερό στο μύλο του απόλυτου αποπροπσανατισμού.
Αντί να κοιτάται τον ροδομάγουλο Εφραίμ και τα «δεινά» του.
Τραβήξτε καμιά βόλτα στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ όπου 400 οικογενειάρχες πέρασαν Χριστούγεννα και θα περάσουν και την πρωτοχρονιά μαζεμένοι κοντά σε αυτοσχέδιες ξυλόσομπες παγωμένοι, αδέκαροι, απελπισμένοι και ΑΠΟΣΙΩΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ..
Εμείς πήγαμε.
Εμείς είδαμε..
Εμείς ξέρουμε..
'Οποιος ασχολείται με τον θρεμμένο παμπόνηρο καλόγερο (;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;) ας γνωρίζει ότοι απλά ρίχνει νερό στο μύλο των Γκαιμπελίσκων του καθεστώτος που φυσικά κέρδος έχουν να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΞΩ.
ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΣΑΣ..
Ψάξτε την παρεπιπτόντως και μέσα στην καρδιά και στην συνείδησή σας.
Έρχεται και «πρωτοχρονιά»..
Αυτή που είθισται να λέμε «πάει ο παλιός ο χρόνος κλπ. Κλπ. Ήρθε ο νέος με τα ΔΩΡΑ..»
Τα «δώρα» που φέρνει ο 'νέος' χρόνος, τα ξέρετε ήδη. Τα έχετε υποψιαστεί τουλάχιστον.
Να δούμε.
Ποιος θα αντέξει και πόσο θα αντέξει..
Ότι έχει να μεταφέρει από το προαύλιο της  Χαλυβουργίας όπου βρεθήκαμε παραμονή Χριστουγέννων είναι το θάρρος η αξιοπρέπεια, η αγωνιστικότητα , η αποφασιστικότητα και  η περηφάνια των 400 ανθρώπων που δίνουν τον αγώνα τον καλό για ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥΣ..

lucinarizzoti@hotmail.gr


Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Η ΦΙΛΙΑ ( ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ )

Φιλία (Χαλίλ Γκιμπράν "Ο Προφήτης)

Και ένας νέος είπε, Μίλησε μας για τη Φιλία.

Κι εκείνος αποκρίθηκε λέγοντας:

Ο φίλος σας είναι η εκπλήρωση των αναγκών σας.

Είναι το χωράφι που εσείς σπέρνετε με αγάπη και θερίζετε με ευγνωμοσύνη.

Και είναι το τραπέζι σας και το παραγώνι σας.

Γιατί πηγαίνετε στο φίλο με την πείνα σας, και τον αναζητάτε για τη γαλήνη σας.

Όταν ο φίλος σας εκφράζει τις σκέψεις του, δε φοβάστε το όχι στη δική σας σκέψη, ούτε αποσιωπάτε το ναι.

Και όταν εκείνος είναι σιωπηλός, η καρδιά σας δεν παύει για ν' ακούσει την καρδιά του.

Γιατί στη φιλία, όλες οι σκέψεις, όλες οι επιθυμίες, όλες οι προσδοκίες γεννιούνται και μοιράζονται χωρίς λέξεις, με χαρά που είναι άφωνη.

Όταν χωρίζεσαι από το φίλο σου, δε λυπάσαι, γιατί αυτό που αγαπάς πιο πολύ σ' αυτόν μπορεί να είναι πιο φανερό στην απουσία του, όπως ο ορειβάτης βλέπει πιο καθαρά το βουνό από την πεδιάδα.

Και μη βάζετε κανένα σκοπό στη φιλία εκτός από το βάθαιμα του πνεύματος. Γιατί η αγάπη που γυρεύει κάτι άλλο εκτός από την αποκάλυψη του δικού της μυστηρίου δεν είναι αγάπη παρά ένα δίχτυ που ρίχνεται στη θάλασσα και μόνο το ανώφελο θα πιάσει.

Και δίνετε το καλύτερο εαυτό σας στο φίλο σας. αφού θα γνωρίσει την άμπωτη του κυμάτου σας, δώστε του να γνωρίσει και την παλίρροιά του.

Είναι ο φίλος σας κάτι που θα έπρεπε να γυρεύετε όταν έχετε ώρες που θέλετε να σκοτώσετε;

Καλύτερα να γυρεύετε το φίλο σας πάντα όταν έχετε ώρες να ζήσετε. Γιατί έργο του φίλου σας είναι να εκπληρώσει τις ανάγκες σας, αλλά όχι να γεμίσει το κενό σας.

Και μέσα στη γλύκα της φιλίας κάνετε να υπάρχει γέλιο, και μοίρασμα χαράς.

Γιατί στις δροσοστάλες των μικρών πραγμάτων η καρδιά βρίσκει την καινούργια αυγή της και ξανανιώνει.

σκυλακια!.jpg

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011


Οι ξεφτύλες και οι ξεπουλημένοι κοφεύουν .....


Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Μπείτε (όσοι έχετε λογαριασμό) στην σελίδα σας στο Facebook και μετά μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.facebook.com/Ahmet.Mesut.Yilmaz του πρώην Τούρκου πολιτικού κ. Γιλμάζ ο οποίος δήλωσε ότι Τούρκοι πράκτορες έκαψαν στο πρόσφατο παρελθόν τα Ελληνικά δάση!
Μπείτε (και με τον μεταφραστή της Google) "στολίστε τον" όπως του πρέπει μια και οι εγχώριες Πολιτικές μας "Λινάτσες" το ........
μυαλό τους το έχουν στο πως θα μας εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο και για αυτό "κοφεύουν" και δεν έχουν το θάρρος να καταγγείλουν στην παγκόσμια κοινότητα αυτούς τους διεθνής τραμπούκους!!!

e-mail: prevejohn@yahoo.gr

ΠΗΓΗ  ZOYGLA.GR BLOG

ΝΕΑ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


NΕΑ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑIΡΙΑ

ΝΕΑ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακηρυξη
Πριν απο 37 χρονια ο ελληνικος λαος αναγκασε την στρατιωτικη Χουντα να παραδωση την εξουσια στους κοινοβουλευτικους δημοκρατες. Σημερα αυτος ο ιδιος ο λαος ανακαλυπτει οτι η Χουντα δεν εφυγε ποτε. Η Χουντα αλλαξε τα προσωπεια και τους μανδυες της και παρεμεινε εδω...μεχρι να ανακαλυψουμε την νεα προδοσια της.
Η ιστορια επαναλαμβανεται παλι με εναλλακτικα ονοματα...Παπουλιας αντι Γκιζικης...Παπανδρεου αντι Ιωαννιδης....Παπαδημου αντι Μαρκεζινης...Σοιμπλε αντι Κισσινγκερ...Μερκελ αντι Νιξον....Ρεν αντι Ετσεβιτ... Το θυμα ομως παραμενει παντα το ιδιο, ο ελληνικος λαος.
Στην Πατριδα μας ευημερει σημερα μονον η δυστυχια, η πεινα και η φτωχεια ,η ανεργια, η απελπισια, η αβεβαιοτητα και ο φοβος για την αυριανη ημερα. Ανθρωποι που ψαχνουν στους σκουπιδοντενεκεδες για κατι τι φαγωσιμο, παιδακια που τρεμουν απο την πεινα, ασθενεις που, αν και ασφαλισμενοι, εκλιπαρουν για περιθαλψη και φαρμακα, φτωχοι μαθητες χωρις βιβλια, περηφανα γηρατεια που στεκοντε στην ουρα για ενα πιατο φαγητο, εκατονταδες χιλιαδες ανεργοι χωρις ελπιδα, εργαζομενοι χωρις δικαιωματα, εκατονταδες οικογενειαρχες που ζητουν την λυση στην αυτοκτονια, αποτελουν ηδη συνηθισμενες σκηνες της καθημερινοτητας μας.
5000 οικογενειες εχουν μαζεψει στα χερια τους ολες τις εξουσιες και τον πλουτο της χωρας μας. Ειναι η Χουντα των Βαρωνων που περιστοιχιζεται απο τις περιπου 100.000 οικογενειες των αυλοκολακων τους.
Επι 37 χρονια αυτη η κοινοβουλευτικη Χουντα, ειτε χρησιμοποιοντας ψευδεις υποσχεσεις και εκβιαστικα διλημματα στην πολιτικη της, ειτε σπερνοντας τον φοβο και τον τρομο μεσω του παρακρατους της στους αντιφρονουντες, κατορθωσε να κρατησει τον λαο ομηρο της.
Επι 37 χρονια ολες αυτες οι οικογενειες της ολιγαρχιας κατεκλεψαν και ελεηλατησαν τον πλουτο της χωρας μας και επρωτοστατησαν μανιωδως, προσπαθωντας να κανουν επιδειξη δυναμης στον απλο λαο, στον ανελεητο βιασμο του Ελληνικου Συνταγματος και των νομων του κρατους.
Η διαφθορα, η διαπλοκη και η αναξιοκρατια αναδειχτηκαν σε κοινωνικες αρετες και τροπο ζωης και σε ωθητηριες δυναμικες για ‘’ κοινωνικες κατακτησεις’’ και ‘’ εφημερο πλουτο’’.
Το χρεος και οι απαιτησεις των δανειστων μας επανεφεραν την κοινωνια μας στην πραγματικοτητα. Η βαναυσοτητα των πιεσεων της Τροικας, ο αυταρχισμος των Γερμανων και η δουλοπρεπεια των ελληνων δοσιλογων-κυβερνοντων, εσπειραν τον τρομο στην ελληνικη ψυχη και κατακρεουργησαν την αξιοπρεπεια, την υπερηφανεια και την ελπιδα του Ελληνα.
Τα τελευταια δυο χρονια επεσαν οι μασκες. Η χωρα μας παραδοθηκε στους κατακτητες-δανειστες μας του Δ’ Γερμανικου Ραιχ. Η ελληνικη κοινωνια εγινε παλι μαρτυρας της επανοδου στο προσκηνιο της ελληνικης ιστοριας των κουκουλοφορων, των ταγματασφαλιτων και των γερμανοτσολιαδων.
Οι σημερινες κατοχικες αρχες δεν παρεδωσαν μονον στους Γερμανους κατακτητες την ελληνικη κυριαρχια, αλλα καταστρεψαν για τις επομενες δεκαετιες το μελλον ακομη και των παιδιων των παιδιων μας. Καμμια σημερινη πολιτικη δυναμη δεν διαθετει την απαιτουμενη κριση, διανοητικοτητα και την αγνοτητα της σκεψης για να δωσει λυσεις στα προβληματα της πατριδας μας, ποσον μαλλον οταν αυτες οι ιδιες πολιτικες δυναμεις χρηματιζονταν επι δεκαετιες παρανομως απο τους σημερινους τοκογλυδους-δανειστες μας.

Στις 8 Οκτωβριου 2011 ιδρυσαμε το κινημα της Νεας Φιλικης Εταιρειας.
Ειμαστε οι Ελληνες, που αποφασισαν να αποβαλουν ολες τις ιδεολογικες τους αποχρωσεις, να σβησουν τις κοκκινες γραμμες που μεχρι τωρα τους εχωριζαν και να ενωσουν τις δυναμεις τους, τις γνωσεις και τις εμπειριες της ζωης και να κανουν την Επανασταση για την ανατροπη του κατεστημενου. Δεν υπαρχουν αριστεροι, δεξιοι και κεντρωοι στην πεινα, στην ανεργια, στην φτωχεια και στην δυστυχια η στην ευημερια, στην εργασια και στην αναπτυξη. Ο πατριωτισμος ειναι εμφυτη αρετη ολων των Ελληνων, που αγαπουν την πατριδα και υπερασπιζουν ολοι τους ανεξαιρετως την εθνικη ανεξαρτησια και κυριαρχια. Κανεις και τιποτε δεν μπορει να διαιρεσει τον ελληνικο λαο.
Η παραδειγματικη τιμωρια ολων των ενοχων, η ριζοσπαστικη αναδιοργανωση του κρατους, η δημιουργια θεσεων παραγωγικης εργασιας, το κρατος κοινωνικου δικαιου και η πιστη εφαρμογη των νομων ειναι τα ζητουμενα για την λυση του ελληνικου προβληματος που ζουμε καθημερινα.

Το κινημα της Νεας Φιλικης Εταιρειας αγωνιζεται πρωταρχικα για την επιτευξη των κατωθι στοχων
1. Ακυρωση της καθε ειδους νομικης παραγραφης για αδικηματα που συντελεστηκαν απο την 1η Αυγουστου 1974 εως σημερα κατα των συμφεροντων του Δημοσιου και των Οργανισμων του.
2. Αναδρομικη αρση της βουλευτικης και υπουργικης ασυλιας οταν διαπιστωνεται η διαπραξη αδικηματων κατα του δημοσιου συμφεροντος.
3. Αναδρομικη ακυρωση ολων των συμβασεων του Ελληνικου Δημοσιου και των Οργανισμων του με Τριτους, οπου υπηρξαν υπερτιμολογησεις προιοντων και υπηρεσιων εις βαρος του Δημοσιου, ειτε οταν επληρωθηκαν κρυφες προμηθειες προς τριτους για την συναψη αυτων των συμβασεων. Αμεση ποινικη τιμωρια ολων των συμβαλλομενων με προβλεπομενη ελαχιστη ποινη 15 χρονια καταναγκαστικη εργασια . Δημευση ολων των περιουσιακων στοιχειων των ενοχων και κατ επεκταση των συγγενων των μεχρι 3ου βαθμου συγγενειας. Τα προβλεπομενα δημοσια εσοδα ανερχονται στο ποσον των 450 δις.€.
4. Ποινικη τιμωρια ολων οσων μας οδηγησαν στο μνημονιο και στις δανειακες συμβασεις, εψηφισαν τους αντιστοιχους νομους στην Βουλη των Ελληνων και προωθησαν την εφαρμογη τους. Ποινικη τιμωρια ολων οσων εκβιασαν ειτε απειλησαν την θεληση ψηφου των Ελληνων Βουλευτων και ολων οσων παραχωρησαν προς τριτους τμηματικα η ολοκληρωτικα την εθνικη κυριαρχια. Το κατηγορητηριο για ολους αυτους ειναι για εσχατη προδοσια και η ελαχιστη προβλεπομενη ποινη θα ειναι τα ισοβια δεσμα με παραλληλη στερηση των πολιτικων δικαιωματων τους και δημευση των περιουσιων τους. Αναδρομικη ακυρωση ολων των νομοσχεδιων και των συμβασεων που εψηφιστηκαν στην Βουλη των Ελληνων υπο το καθεστως απειλης και εκβιασμου των Βουλευτων. Το δημοσιο οφελος θα ανελθει στο ποσον των 100 δις. €.
5. Ποινικη τιμωρια ολων των εντολοδοχων και των ηθικων αυτουργων, των εκτελεστων και των υπευθυνων για τις πυρκαγιες του 2008 και του 2009, των τηλεφωνικων υποκλοπων, των σχεδιων δολοφονιας ενος Ελληνα Πρωθυπουργου,των Δεκεμβριανων του 2008, της δρασης των τρομοκρατικων και παρακρατικων οργανωσεων και της παρανομης χρηματοδοτησης των πολιτικων κομματων και οργανισμων.
6. Δημοψηφισμα για την θεσπιση της θανατικης ποινης για εγκληματα εθνικης προδοσιας, για εμποριο ναρκωτικων και για ποσοτητες που θα υπερβαινουν το διπλασιο απο αυτες που προβλεπονται σε περιπτωση ιδιοχρησιας και για διαπραχθεντα εγκληματα οπου εγινε οπλοχρησια.
7. Ανοιγμα του φακελλου της προδοσιας της Κυπρου και της εξεγερσης του Πολυτεχνειου.
8. Ελεγχος του ποθεν εσχες ολων των Ελληνων πολιτων αναδρομικα απο την 01.08.1974.
9. Ποινικοποιηση της φορο- και της εισφοροδιαφυγης ως κακουργηματικη πραξη με προβλε- πομενη ελαχιστη ποινη την 5ετη καθειρξη. Το ετησιο δημοσιο οφελος θα ανελθει στο ποσον των 80 δις.€.
10. Εισπραξη των γερμανικων πολεμικων αποζημιωσεων βασει των ισχυοντων συνθηκων. Η αξια των ελληνικων απαιτησεων ανερχεται σημερα στο ποσον των 463 δις. €. Αμεσος συμψηφισμος της γερμανικης αποζημιωσης με το συνολικο ελληνικο χρεος εναντι της Γερμανιας. Αμεσες κατασχεσεις ολων των γερμανικων περιουσιακων στοιχειων εκτος της γερμανικης δικαιοδοσιας Πληρωμη χρηματικων αποζημιωσεων στα θυματα της γερμανικης ναζιστικης τρομοκρατιας.
11. Ελεγχος και ακριβεστατος υπολογισμος του ελληνικου χρεους. Αμεση αποπληρωμη του χρεους προς το ΔΝΤ. Αμεση αποπληρωμη του ομολογιακου χρεους βασει της εκτιμησης αξιας του απο την ΕΖΒ και μαλιστα στις τιμες που αυτη η ιδια αγορασε τα ελληνικα ομολογα. Αποπληρωμη των διακρατικων δανειων μεσω της εκδοσης 15ου. διαρκειας ομολογων.
12. Κρατικοποιηση των Τραπεζων. Επιβλεψη της λειτουργιας των ΔΕΚΟ απο μια ανεξαρτητη αρχη.
13. Απελευθερωση των χωρων της παιδειας και της εργασιας απο τις κομματικες σκοπιμοτητες.
14. Επενδυσεις των δημοσιων κεφαλαιων για την αμεση δημιουργια 300.000 παραγωγικων θεσεων εργασιας σε ολους τους αναπτυξιακους οικονομικους τομεις και σε βαθος των πρωτων 3 ετων.
15. Εκμεταλευση του ορυκτου και του ενεργειακου πλουτου απο ελληνικα χερια..
16. Επανιδρυση της ελληνικης γεωργιας και κτηνοτροφιας.
17. Καταπολεμηση της αισχροκερδειας των εμπορων και ριξιμο των τιμων ( κατα 60%) στα Ευρωπαικα επιπεδα.
18. Κατωτατη συνταξη και κατωτατος μισθος ανιδεικευτου εργατη στο υψος του αφορολογητου οριου ( κατα 50% υπερβαση του οριου φτωχειας).
19. Θεσμοποιηση της ουσιαστικης δωρεαν Παιδειας. Καταργηση της καθε δυνατοτητας αναπτυξης της ισχυουσας Παραπαιδειας. Ολοκληρωμενο σχεδιο εκπαιδευσης απο το σταδιο της προσχολικης ηλικιας εως την διδακτορικη διατριβη. Οργανωση της πανεπιστημιακης ερευνας και συντονισμος της με την παραγωγικη οικονομια. Θεσπιση μιας αρχης που θα εξασφαλιζει την τηρηση του εκπαιδευτικου προγραμματος.
20. Επιβλεψη των ασφαλιστικων ταμειων απο τους ασφαλισμενους τους και απο τους κοινωνικους φορεις
21. Πληρη, ανελλειπη, ουσιαστικη και αξιοπρεπη ασφαλιστικη καλυψη ολων των Ελληνων. Προληπτικη κοινωνικη πολιτικη της πολιτειας για ολες ανεξαιρετως τις ευπαθεις και αδυναμες κοινωνικες ομαδες.
22. Οικονομικη ανεξαρτησια των Δημων και Κοινοτητων.
23. Φυλαξη των ελληνικων συνορων. Αμεση εφαρμογη των ισχυοντων νομων για ολους τους παρανομα εισερχομενους μεταναστες. Θεσπιση ενος διαρκους πολιτικου συμβουλιου, που θα εξασφαλιζει ενα ενιαιο πλαισιο πολιτικης σε θεματα της εθνικης αμυνας και της εξωτερικης πολιτικης
24. Θεσπιση ενος απλου, συνολικου και διαρκους ισχυος φορολογικου πλαισιου-νομου, που θα γινεται κατανοητο απο καθε πολιτη. Καταργηση ολων των γραφειοκρατικων διαδικασιων και αντικατασταση τους απο την αστυνομικη ταυτοτητα του αιτουντος πολιτη. Αποκεντρωση και εκσυχρονισμος ολων των δημοσιων υπηρεσιων και οργανισμων.

Εδω και δυο χρονια εχει καταλυθει η ελληνικη δημοκρατια. Οι δανειστες μας εχουν επιβαλλει κατοχικες κυβερνησεις. Τα κεντρα αποφασεων του Βερολινου και των Βρυξελλων εχουν καταργησει το Ελληνικο συνταγμα και τους νομους του κρατους. Τα εγχωρια εγκαθετα κατοχικα καθαρματα μας κυβερνουν με μοναδικο σκοπο, την εκπληρωση των ορεξεων των τοκογλυφων- δανειστων μας και σπεκουλαρουν, αφου παραδωσουν ολο τον δημοσιο πλουτο αντι πινακιου φακης στο Δ γερμανικο Ραιχ και αφου βυθισουν τον Ελληνα στην ολοκληρωτικη εξαθλιωση,να ξαναμοιρασουν την πιττα της εξουσιας και των νεων προμηθειων για τα επομενα 50 χρονια.
Η Χουντα των Αθηνων εχει ηδη βαψει τα χερια της με το αιμα του Ελληνα.
Η οργανωμενη αντισταση ολων των Ελληνων στην κατοχικη διακυβερνηση δεν επιβαλλεται μονον απο τις επιταγες του Ελληνικου συνταγματος αλλα και απο την συλλογικη και την ατομικη ευθυνη που εχουμε εναντι της ιστοριας των γονιων μας και εναντι του μελλοντος των παιδιων μας. Η παραμονη της Ελλαδας στην Ε.Ε και στην Ευρωζωνη ειναι δυνατη μονον οταν υποστηριζεται απο την ελευθερη λαικη βουληση και ταυτοχρονα η συμβιωση μας με τους αλλους ευρωπαικους λαους διεπεται απο τους κανονες του εθνικου αλληλοσεβασμου και απο τις αρχες της αλληλεγγυης. Ο Ελληνας δεν θα γινει ο ραγιας κανενος. Η πατριδα μας ανηκει στους Ελληνες.
Η ωρα της εθνικης λαικης αντιδρασης ηρθε. Ο Ελληνας για τον Ελληνα. Οργανωνουμε πυρηνες δρασης παντου, διαδιδουμε την ιδεα της Νεας Φιλικης Εταιρειας, και συντονιζουμε με αποφασηστικοτητα τον απελευθερωτικο αγωνα.
Στις 29.11.2011 η εταιρεια Google μας απεκλεισε την προσβαση στις ηλεκτρονικες διευθυνσεις του κινηματος μας, αν και ηταν επωνυμα καταχωρημενες, με το αιτιολογικο, οτι οι πολιτικες μας πεποιθησεις δεν ανταποκρινονται στα ιδανικα της Εταιρειας...!!!???

Επικοινωνια λοιπον μεσα απο το αντρο του οχτρου…
nfeteria@web.de
nfilikos@web.de

 ΠΗΓΗ ZOYGLA.GR  BLOG

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

TOΛΜΗΣΤΕ ΤΟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

κ. Παπαρήγα, κ. Τσίπρα, κ. Κουβέλη και λοιποί ….. Τολμήστε το!

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011, 14:24
Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Σαν λαός και σαν έθνος ζούμε πλέον στην εποχή της απόλυτης ξεφτίλας όπου επιτρέπουμε σε μια χούφτα πολιτικών “αληταράδων” να μας εκβιάζουν, να μας απειλούν αλλά το κυριότερο να “ευνουχίζουν” τα οράματα και τις ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών μας.
Νταβατζιλίδικα μας επέβαλαν έναν “μη εκλεγμένο” πρωθυπουργό ο οποίος ...
σε μια άλλη χώρα (που υπάρχουν δικαστές που σέβονται τους νόμους) θα λογοδοτούσε ήδη (ως πρώην διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος) για την συμμετοχή του στις δολοπλοκίες του “Γερμανολάτρη” κ. Σημίτη στο μεγάλο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου αλλά και στην “δήθεν” χάλκευση των στοιχείων που επέτρεψαν στους “αφελείς” και "τίμιους" Ευρωπαίους να μας βάλουν στο “κλαμπ” της Ο.Ν.Ε!
Τώρα πολλά από τα εγχώρια πολιτικά “παχύδερμα” (μεταφορικά και κυριολεκτικά) μας λοιδορούν ανοικτά χωρίς ίχνος “τσίπας” και το χειρότερο μας υπόσχονται λύσεις οι οποίες θα προέλθουν μέσα από την καταρράκωση της αξιοπρέπειας αλλά και την υποβάθμιση και φτωχοποίηση της ζωής μας!
Ο κ. Παπανδρέου με έξυπνους ελιγμούς (προσχεδιασμένους από άλλους μια και δεν φημίζεται για την πνευματική και πολιτική του οξυδέρκεια) μας οδήγησε σε αυτό τον νέο κυβερνητικό “θίασο” που τον αποτελούν: Ξεπουλημένοι παλαμοκρουστές, Καραγκιόζηδες Περιστεροκουτσολοχεσμένοι και υποψήφιοι Πρωθυπουργοί που αποδείχθηκαν ξεκάθαρα ότι δεν έχουν αληθινό πολιτικό λόγο και αντρική μπέσα!
Φυσικά όλο αυτό το σκηνικό θέλει να εξυπηρετήσει δύο εμφανείς στόχους.
1ον Να νομιμοποιήσει τις προηγούμενες αντισυνταγματικές και παράνομες αποφάσεις των κ. Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου και των λοιπών εθνοπροδοτών και 2ον να ολοκληρώσει με διακομματική κάλυψη το επερχόμενο ξεπούλημα της χώρας μας!
Αυτά τα πολιτικά “Βαμπίρ” φοβούνται την θέληση και το δικαίωμα μας να εκφραστούμε στις κάλπες και ήδη αρχίζουν να μας “σερβίρουν” την ανάγκη για την παράταση της θητείας του κ. Παπαδήμου και να δείτε που στο άμεσο μέλλον (ήδη το λένε ξεκάθαρα οι Γερμανοκυβερνήτες μας) θα μας απειλήσουν ωμά με τις επερχόμενες “δόσεις” της οικονομικής μας “εξάρτησης”.
Δυστυχώς η μέχρι τώρα ανεκτικότητα και η αδράνεια όλων μας τους έχει κάνει να λειτουργούν πλέον ξεδιάντροπα και θαρρώ πως ήρθε η ώρα όλα τα κόμματα της Αριστεράς να ενωθούν και να δράσουν δυναμικά (σε πολιτικό επίπεδο) για να δώσουν μία διέξοδο στον παραπαίοντα και γονατισμένο λαό μας!
Οι Αριστεροί ηγέτες εδώ και τώρα έχουν την μεγάλη ευκαιρία να αποτινάξουν από πάνω τους την διάχυτη υποψία (μεγάλης μερίδας του λαού) ότι όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησαν και λειτούργησαν ως δεκανίκια του συστήματος!
Μια ενωμένη Αριστερά στην Ελλάδα εκτός ότι θα έστελνε στο πυρ το εξώτερο όλη αυτή την ληστοσυμμορία είναι σίγουρο ότι θα βοηθούσε και τους υπόλοιπους Ευρωπαϊκούς λαούς να αφυπνιστούν και να αποτινάξουν από επάνω τους τις ηγεσίες τύπου ΜερκοΣαρκοζί και των άλλων υποτελών των τραπεζιτών και των οίκων αξιολόγησης!
κ. Παπαρήγα, κ. Τσίπρα, κ. Κουβέλη και λοιποί ….. Τολμήστε το!!! 

ΠΗΓΗ ZOUGLA.GR  BLOG

H EΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2011

Συμβαίνουν στην Ελλάδα του ... 2011!

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011, 14:48
Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός
e-mail: prevejohn@yahoo.gr

Όπως είναι γνωστό ο κύκλος της ζωής του ανθρώπου αποτελείται από τρεις βασικές περιόδους, την παιδική, την ενηλικίωση και τα γηρατειά.
Δυστυχώς στην Ελλάδα του 2011 και οι τρεις αυτές ηλικιακές κατηγορίες βάλλονται από τις πολιτικές επιλογές των εθνοπροδοτών που μας κυβερνούν!
Η παιδική ηλικία (η λεγόμενη και ηλικία της μάθησης) βιώνει τα τελευταία χρόνια μια υποβαθμισμένη παιδεία που την οδήγησε στα φροντιστήρια και την παραπαιδεία ενώ το αποκορύφωμα το έζησε εφέτος (επί υπουργίας της κ. Διαμαντοπούλου) όπου υποχρεώθηκε να ξεκινήσει την σχολική χρονιά χωρίς βιβλία και με ελλιπή εκπαιδευτικό προσωπικό!
Οι ενήλικες (η λεγόμενη και παραγωγική ηλικία) βιώνει την επισφαλή εργασία, την ανεργία αλλά και την καθημερινή υποβάθμιση της ζωής σε όλα τα επίπεδα.
Η τυχόν επιθυμία των νέων ζευγαριών για την δημιουργία οικογένειας (με τις υπάρχουσες οικονομικές καταστάσεις) την καθιστούν πλέον ... μια ουτοπία!
Φυσικά όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες για να τα φέρουν βόλτα οι ήδη υπάρχουσες οικογένειες!
Για τα περήφανα γηρατειά (όπως τα έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου) τι να πούμε!... αφού οι κουτσουρεμένες συντάξεις μοιάζουν πλέον με χαρτζιλίκι ενώ μεγάλωσε η ταλαιπωρία και η αναλγησία για την εξυπηρέτηση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν αυτοί οι απόμαχοι της ζωής!
Μάλιστα η κορύφωση της αναλγησίας έχει να κάνει με την χηρεία των γυναικών οι οποίες (μετά την οδυνηρή απώλεια του συντρόφου τους) για να πάρουν την πενιχρή σύνταξη που δικαιούνται αντιμετωπίζουν ένα απίστευτο κικεώνα γραφειοκρατίας και μια πολύμηνη αναμονή όπου κανένας από αυτούς τους ανευθυνουπεύθυνους δεν διερωτάται το πως θα ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους!
Πολλοί λένε ότι κάποια υψηλά ιστάμενα πρόσωπα καθυστερούν σκοπίμως και γενικώς όλες τις συνταξιοδοτικές διαδικασίες για να τοκίζουν (με το αζημίωτο φυσικά) τα χρήματα των δικαιούχων!
Προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω αλλά το επιθυμητό και το ανθρώπινο είναι η καθυστέρηση αυτή να μειωθεί στο ελάχιστο μια και οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν διαθέτουν κανένα απόθεμα (όπως πολλοί βουλευτάδες) στις εγχώριες ή στις … Ελβετικές τράπεζες!


ΠΗΓΗ ZOUGLA.GR  BLOG

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ .........

ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΗΔΙΑ.....

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011, 18:22
Εδώ ο κόσμος χάνεται αυτοί καρέκλες ψάχνουν....
Νωρίς της τα είπανε βρακοφόροι Κρητικοί τα κάλαντα στην κ. Διαμαντοπούλου. Τα συνόδευσαν με μια μαντινάδα που μιλάει από μόνη της...
"ΓΙα μια γυναίκα στο Πασοκ τώρα κτυπά καμπάνα...
Διαμαντοπούλου αρχηγός και το μικρό της..Άννα"....
Θα έλεγα τώρα καμιά μαντινάδα Βολιώτικη...αλλά άστο...
Η ουσία είναι μία...
Ο κόσμος χάνεται...
Μας λένε ΑΠΕΙΡΑ ΨΕΜΜΑΤΑ καθημερινά...
Πετσοκόβουν άγρια τις επικουρικές (καλά μας κάνουν αφού τους αφήνουμε...)
Η ΔΕΗ ανεβάζει τα τιμολόγια 12% από 1.1. (καλά μας κάνουν αφού τους αφήνουμε...)
Οι εκλογές πάνε περίπατο και όποιος τις δει ας σφυρίξει κλέφτικα...
Η αγορά πεθαίνει...
ΟΙ χοντροί (υπουργοί...) παχαίνουν κι΄άλλο...
Η κυβέρνηση των 3 σπαράσσεται (όταν δεν τρώνε φιλέτα τρώνε ο ένας τον άλλον...)
Μόνο φως στο σκοτάδι της απάθειάς μας;;;
Οι χαλυβουργοί συνεχίζουν για ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ την απεργία τους ξημερώνοντας αύριο προπαραμονή Χριστουγέννων.....

lucinarizzoti@hotmail.gr

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ??????????????????????????

Το "πόθεν έσχες" βουλευτών, υπουργών, δείτε τη δήλωσαν!

Το "πόθεν έσχες" βουλευτών, υπουργών, δείτε τη δήλωσαν!
Στη δημοσιότητα -για πρώτη φορά και μέσω διαδικτύου- δόθηκαν τα "πόθεν έσχες" των βουλευτών.  Από τον έλεγχο προκύπτει ότι 9 βουλευτές το 2009 αγόρασαν διαμερίσματα, οι 6 με δάνειο. Πέντε βουλευτές προχώρησαν στην ανέγερση κατοικίας και ένας αγόρασε οικόπεδο.

Έξι βουλευτές προχώρησαν στην αγορά αγροτεμαχίου, οι πέντε από αυτούς μικρής αξίας, ενώ η αγορά του ενός ήταν ύψους 100.000 ευρώ.

Στοιχεία δίνονται στη δημοσιότητα και για τους ευρωβουλευτές. Τρεις από αυτούς αγόρασαν διαμερίσματα στις Βρυξέλλες με χρήση δανείου. Πέντε ευρωβουλευτές παρουσίασαν μικρή μείωση των εισοδημάτων τους, ενώ 17 παρουσίασαν μικρή αύξηση εισοδήματος.

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΡΧΗΓΩΝ: Πιο πλούσιος ο Καρατζαφέρης- Παπαρήγα η πιο φτωχή:

Στο πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ είναι ο πλουσιότερος, ενώ η γγ του ΚΚΕ, η οποία διαθέτει καταθέσεις 700 ευρώ και 90 λεπτών είναι και φέτος η αρχηγός με τα λιγότερα εισοδήματα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

Εισόδημα: 129.000
Συζύγου: 2.000
Ακίνητα Γ. Παπανδρέου: ακίνητο στην Ν. Ερυθραία
Ακίνητα συζύγου: 2 ακίνητα στην Πάτρα
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ από κοινού: 81.000 ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
Συζύγου: αμοιβαία κεφάλαια ύψους 228.000 ευρώ
ΟΧΗΜΑΤΑ: 1 αυτοκίνητο 2000 κβ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ:

Εισόδημα: 217.000 ευρώ
Συζύγου: 54.000 ευρώ
Ακίνητα Α. Σαμαρά: 2 διαμερίσματα, 3 αγροτεμάχια, 1 οικόπεδο , 1 αποθήκη ενώ αγόρασε και 1 αγροτεμάχιο στην Πύλο 3 στρεμμάτων αξίας 110.000 ευρώ από εισοδήματα προηγουμένων ετών.
Ακίνητα συζύγου: 2 διαμερίσματα, 2 οικόπεδα, 1 μονοκατοικία, 1 κατάστημα , 1 γραφείο.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ από κοινού: 308.000 και  4.000 λίρες Αγγλίας
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
Α. Σαμαράς: 3.500 μετοχές ΑΝΕL LINES
ΟΧΗΜΑΤΑ: 2 αυτοκίνητα 1500 κβ και 2000 κβ

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 135.000 ευρώ
ΑΚΙΝΗΤΑ: 1 διαμέρισμα
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 700 ευρώ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 268.000 ευρώ
Συζύγου: 6.000 ευρώ
ΑΚΙΝΗΤΑ:
Γ. Καρατζαφέρης: 6 διαμερίσματα, 1 οικία, 2 βοσκοτόπια, 1 οικόπεδο
Συζύγου: 4 διαμερίσματα, 2 καταστήματα, 1 βοσκοτόπι. Αγόρασε, επίσης  1 αποθήκη αξίας 46.000 ευρώ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 71.000 ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: συζύγου (εταίρος σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κεφάλαιο εισφορά 17.000 ευρώ)
ΟΧΗΜΑΤΑ: 2 αυτοκίνητα ο ίδιος και 1 βάρκα 6 ατόμων
1 αυτοκίνητο η σύζυγος

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 48.000 ευρώ
ΑΚΙΝΗΤΑ: 1 διαμέρισμα
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 9.000 ευρώ
ΟΧΗΜΑΤΑ: 1 μοτοσυκλέτα 650 κβ.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 95.000 ευρώ
ΑΚΙΝΗΤΑ: 1 διαμέρισμα, 1 αποθήκη, 1 αγροτεμάχιο που έχει από κοινού με τη σύζυγό του, ενώ εκποίησαν 1 γραφείο που επίσης είχαν από κοινού
Σύζυγος: 1 οικία, 7 αγροτεμάχια, 2 οικόπεδα,
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 445.000 ευρώ από κοινού με τη σύζυγό του
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ο ίδιος διαθέτει αμοιβαία κεφάλαια 17.600 ευρώ και μετοχές της CAPITAL ΑΧΕ ύψους 17.600 ευρώ
ΟΧΗΜΑΤΑ: 2 αυτοκίνητα ο ίδιος 1800 κβ και 1400 κβ
Σύζυγος: 1 αυτοκίνητο 1400 κβ

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 129.000 ευρώ
Συζύγου: 273.000 ευρώ
ΑΚΙΝΗΤΑ:
Μπακογιάννη: 6 αγροτεμάχια, 2 διαμερίσματα, 1 γραφείο, 1 οικία και 2 σπίτια νεοαποκτηθέντα από γονική παροχή
Συζύγου: 4 διαμερίσματα, 2 αγροτεμάχια, 2 οικίες, 2 καταστήματα, 1 γραφείο υπό ανέγερση, 1 αποθήκη, 1 οικόπεδο.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: (από κοινού με το σύζυγο) 1.767.000 ευρώ και 772.000 δολάρια
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ:
Μπακογιάννη: αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα ύψους 123.000 ευρώ
Σύζυγος: μετοχές αξίας 2.007.000 δολαρίων Αμερικής που αγόρασε το 2009 σε διάφορες εταιρίες και μετοχές αξίας 182.700 ευρώ που προϋπήρχαν. Εκποίησε 32.000 μετοχές αξίας 559.000 δολαρίων 
Επίσης είναι μέτοχος σε εταιρίες με κεφάλαιο συνολικά 147.000 ευρώ
ΟΧΗΜΑΤΑ: 1 αυτοκίνητο ο σύζυγος

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (ήταν πρωθυπουργός το 2009):

ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 130.000 ευρώ
Συζύγου: 24.000 ευρώ
ΑΚΙΝΗΤΑ
Κ. Καραμανλή: 12 διαμερίσματα, 2 αγροτεμάχια, 1 γραφείο, 1 κατάστημα, 1 αποθήκη, 1 παρκινγκ
Συζύγου: 1 αγροτεμάχιο, 1 οικόπεδο
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ(από κοινού): 830.000 ευρώ και 168.000 δολάρια Αμερικής
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ο ίδιος: διαθέτει ομόλογα 38.000 ευρώ, εκποίησε ομόλογα 602.000 ευρώ εκ των οποίων με 300.000 ευρώ αγόρασε νέα ομόλογα, ενώ αγόρασε και γραφείο 330.000 ευρώ.
ΟΧΗΜΑΤΑ: 1 αυτοκίνητο, 1 σκάφος αναψυχής 8 ατόμων

Τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epiropi-elegxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/Diloseis-Periousiakis-Katastasis-Oikonomikou-Etous-2010-Chrisi-2009

Αντώνης Αντωνόπουλος

Σοβαρά ερωτηματικά για 11 βουλευτές

Σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί πάντως η δημοσιοποίηση των περιουσιακών  στοιχείων του «πόθεν έσχες»  για 11 βουλευτές, σε αναμονή του τι θα αποφανθούν οι ορκωτοί  λογιστές για την προέλευσή τους.

Ο αρμόδιος  αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αργύρης δηλώνει επισήμως άγνοια πάντως για το που πήγαν οι υψηλές καταθέσεις τους που κυμαίνονται μεταξύ 100.000 και 4 εκ. ευρώ (!)  και υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα ονόματα τα γνωρίζουν μόνο οι ορκωτοί λογιστές. Διαβεβαίωσε πάντως ότι ακόμη και σήμερα εάν χρειασθεί θα δώσει εντολή για νέα έρευνα ή και για άνοιγμα ακόμη των τραπεζικών λογαριασμών για να διαπιστωθεί που πήγαν τα χρήματα ή εάν έφυγαν για το εξωτερικό.   Δήλωσε ακόμα ότι δεν υπάρχει αναφορά για καταθέσεις πολιτικών προσώπων στην Ελβετία. «Αν βρεθεί έστω και ένας να έχει καταθέσει ακόμη και 100 ευρώ είναι παράνομος γιατί δεν το έχει δηλώσει», είπε ο κ Αργύρης.

Τα αξιοσημείωτα του «πόθεν έσχες»

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω,  στα αξιοσημείωτα του πόθεν έσχες συμπεριλαμβάνονται:

-Ο μόνος αρχηγός που αύξησε σημαντικά τα εισοδήματά του είναι ο Γ. Καρατζαφέρης. Δήλωσε 268.000 ευρώ, 150.000 περισσότερα από πέρσι. Ο ίδιος διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι η αύξηση προέρχεται από την πώληση της εκπομπής του σε κυπριακό κανάλι. Οι καταθέσεις του φθάνουν τις 71.000 ευρώ.

-Ο κ. Πάγκαλος εκποίησε ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ, χρήματα τα οποία δεν προκύπτει από τη δήλωση που πήγαν,  ενώ σημαντική είναι η μείωση του εισοδήματός του το 2009 έναντι του 2008. Σε ανύποπτη στιγμή είχε δηλώσει ο ίδιος ότι χρειάζεται να πληρώσει τεράστια  ποσά για φόρους σε ακίνητα που περιήλθαν  με κληρονομιά στην κατοχή του.


-Από τους  πιο πλούσιους της Βουλής είναι η Άννα Νταλάρα, με πολλά ακίνητα, χιλιάδες αμοιβαία κεφάλαια και καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες,  αλλά και τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία.


-Μεγάλο χαρτοφυλάκιο μετοχών έχουν και οι Ν. Σηφουνάκης, Π. Γερουλάνος.


- 1.000.000 δήλωσε ότι κέρδισε σε λαχείο ο αντιπρόεδρος της Βουλής Β. Αποστολάτος.

ΠΗΓΗ Ι/ΝΕWS

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ


Πρόκληση είναι οι κάτοχοι "αμύθητων" (για τα δικά μας μέτρα..) περιουσιών να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν για την επιβίωσή μας. Για την όποια "ποιότητα" ζωής κανένας (κακώς, κάκιστα....) δεν μιλάει πια. Εδώ μπαίνει πια θέμα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ και όχι ενός αξοπρεπούς και καλού βιοτικού επιπέδου...

Πρόκληση είναι να πιστεύουν οι δηλώσαντες τα "πλούσια ελέη" τους στην εφορία ότι υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι έχουν τα έχουν δηλώσει ΟΛΑ.....

Πρόκληση είναι να βλέπεις τον κόσμο στους εμπορικούς δρόμους να κολλάει τη μύτη στις βιτρίνες σαν το πασίγνωστο κοριτσάκι με τα σπίρτα του παραμυθιού, παρατηρητής και θεατής της ευωχίας όλων εκείνων που το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ τους φιγουράρει σήμερα στα δελτία ειδήσεων.

Πρόκληση είναι τελικά να κάθεται ένας ολόκληρος λαός πένητας, άνεργος κακοπληρωμένος, φοβισμένος, ζαλισμένος και να "καμαρώνει" τους "εκλεκτούς" που μας μοστράρουν ΜΕΡΟΣ των όσων (αν όχι όλοι πολλοί από αυτούς...) απέκτησαν εις βάρος του κάματου των απλών πολιτών...
Που ήδη είναι "τζάμπα πράμα" στην αγορά εργασίας...
Που ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ότι από την νέα χρονιά ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ τα κερατιάτικα των διαγουμιστών των κόπων του.
Από 1.1.2012 ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΤΑ 12%
Η ανεργία ενδέχεται να πιάσει το εφιαλτικό 26% +
Τα νέα μέτρα είναι αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.....
Η έλλειψη ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ είναι ο εφιάλτης που στοιχειώνει πια τον ανήσυχο ύπνο όλων μας.
Η αγορά γνωρίζει την ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ....
Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα χαράτσια έχουν πληρωθεί από υο 80% των ελλήνων ΠΕΙΘΗΝΙΩΝ ΥΠΟΖΥΓΙΩΝ που "συνεμορφώθησαν" προς τις αντισυνταγματικές υποδείξεις των λυμεώνων και ολετήρων του...
Σύμφωνα με πληροφορίες ΟΥΤΕ ΤΟ 50% ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ...
Και έτσι να μην είναι ένα είναι το σίγουρο...
Ότι το 2012 ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΈΡΘΕΙ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ....
Θα είναι ίσως η χειρότερη χρονιά που θα έχουμε βιώσει μεταπολιτευτικά για να μην πούμε (για τους παλιότερους) μεταπολεμικά.....

Μέχρι τη στιγμή που ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ από την ΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ας απολαμβάνουμε τα όντως διασκεδαστικά "πόθεν έσχες" αυτών που αποφασίζουν για το πόσο και τι είδους ψωμί θα μπαίνει στο καθημερινό μας τραπέζι...

lucinarizzoti@hotmail.gr

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011


ΤΟΥΣ ΛΕΙΠΟΥΝ 7,7 δις ΕΥΡΩ....

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011, 19:29
Μην περιμένετε να τα πάρουν από τους γνωστούς μεγαλολυμεώνες του παραγωγικού πλούτου της χώρας....
Από εμάς θα τα πάρουν...
-Με κατάργηση (ΠΛΗΡΩΣ) του αφορολόγητου (εκτός μερικών εξαιρέσεων "ευπαθών" ομάδων)
-Απόλυτο και πλήρες άνοιγμα των "κλειστών" επαγγελμάτων..
-Με άγριο κουτσούρεμα επικουρικών συντάξεων έως και 30%.=
-Με μείωση μισθών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
-Με πλήρη κατάργηση των δώρων-επιδομάτων αδείας και στον ιδιωτικό τομέα
-Με διεύρυνση της εφεδρείας -απόλυσης. Το μέτρο ΔΕΝ θα περιορίζεται πλέον στους ευρισκόμενους στο προ-συνταξιοδοτικό καθεστώς..
ΚΑΛΩΣ ΤΑ ΔΕΧΤΗΚΑΜΕ...Αυτά και άλλα...
-Αμίλητοι
-Απελπισμένοι
-Απαθείς
-Παραδομένοι τελείως στο "μοιραίο"
-Ξεβράκωτοι
-Σκυμμένοι...

Και είναι να γελάει κανείς πικρά πολύ πικρά που το "αντιπροσωπευτικό" δείγμα της ελληνικής κοινωνίας η οποίας ανέδειξε καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον κ. Παπαδήμο δίνοντας και σαφές προβάδισμα στην Ν.Δ. έναντι του καταρρέοντος Πασοκ που παλεύει με τα ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ πλέον ποσοστά ευρισκόμενο σε κάθετη και ελεύθερη πτώση...
Το "μόρφωμα" συγκυβέρνησης ΝΔ-Πασοκ-Λαος κάνει την πολυκατηγορηθείσα συγκυβένηση του "βρώμικο 1989 να μοιάζει απλό παιδικό παιχνίδι.
Διανύντας τα πιο σκοτεινά (στην κυριολεξία γιατί ακόμα και τα διακοσμητικά λαμπιόνια στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων-κλουβιών) φέτος απουσιζουν εμφανώς το μόνο που έχει να επαναλάβει κανείς μονοτονα, άκεφα, απελπισμένα,καταθλιπτικά και αυτοκαταστροφικά είναι το πασίγνωστο "Οι λαοί, έχουν τους ηγέτες που τους αξίζει....
Από1.1.2012 ετοιμαστείτε (το κερασάκι στην τούρτα) να πληρώσετε το ρεύμα αυξημένο στην καλύτερη περίπτωση στο 12%.....
Η χώρα εάλω. Μη αναστρέψιμα....
Ο καθένας ας κάνει τους συνειρμούς που επιλέγει...


lucinarizzoti@hotmail.gr

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

47 MEΡΕΣ

47 μέρες

47η μέρα απεργίας των εργαζόμενων στην Χαλυβουργία.
Εκεί που λιώνουν το μέταλλο δοκιμάζεται σκληρά η αντοχή 400 οικογενειών που σιτίζονται και καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες τροφοδοτούμενοι από την αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων που συμπαρίστανται με κάθε τρόπο σε κάποιους ανθρώπους που ξαφνικά ΕΣΠΑΣΑΝ τα προσωπικά τείχη των στενών τους συμφερόντων, από το "εγώ" πέρασαν στο "εμείς" και δίνουν τον αγώνα για τους 31 απολυμένους συναδέλφους τους....
'Εξω από το εργοστάσιο κάθε μέρα στήνονται συσσίτια...
Μέσα πέφτουν μηνύσεις για καταπάτηση "ιδιωτικού" χώρου, απειλές, εκβιασμοί...
Και πλησιάζουν Χριστούγεννα...
Και πλησιάζουν και τα χειρότερα....
Υπάρχει όμως και ένα έστω ελάχιστο φως στο σκοτάδι αυτής της εικόνας...
Κάποιοι μόλις ξύπνησαν από τον ΛΗΘΑΡΓΟ.....
Κάποιοι καταλαβαίνουν μόλις τώρα ότι χωρίς να δώσουμε τα χέρια αλυσίδα δεν γίνεται...
Στις άκαπνες φάμπρικες αρχίζει να κτυπάει ξανά η καρδιά της ενότητας της πάλης και της αναγκαιότητας το "ΕΓΩ" να γίνει"ΕΜΕΙΣ"
Το ίδιο συμβαίνει και στην δεινά δοκιμαζόμενη αγορά που παρά την "εορταστική" περίοδο επικρατεί νέκρα δυσοίωνη...
Το ίδιο συμβαίνει και σε όλους τους παραγωγικούς τομείς
Η εποχή της ευδαιμονίας έχει τελειώσει.
Ο καθένας ας το εκτιμήσει όπως νομίζει και ας το δει μέσα από το δικό του πρίσμα...

 lucinarizzoti@hotmail.gr
 

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΛΛΕΣ

Πιο καλά πες: η κυβέρνηση με τις «τρελές».

Που έχουν χάσει τα αυγά, τα πασχάλια, τον μπούσουλα , το κοινόν περί δικαίου αίσθημα, την συνείδησή τους (καλά! Αυτή χάθηκε νωρίς!!) την αίσθηση του μέτρου, την ικανότητα να διακρίνουν την λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ αμετροέπειας και γελοιότητας, παραποίησης της αλήθειας και ηθικής αυτουργίας στο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ που συντελέσθηκε ποτέ στην μεταπολεμική Ελλάδα.

Ο Βενιζέλος των πολλών λιπαρών εμφανίζεται αντιμνημονιακός (!!!!!)

Ο Ρέπας διαρρηγνύει τα ιμάτιά του βεβαιώνοντας ότι «δεν θα υπάρξουν απολύσεις» εγκαλώντας συγχρόνως τους ομοτράπεζους «συνδαιτυμόνες» στο μεγάλο φαγοπότι της έως ρανίδος αίματος αφαίμαξης του ελληνικού λαού προς κάλυψη των λαθροχειριών του «σιναφιού» του.. Υποστηρίοντας ο ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΗΣ ότι η απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων που ζητάει (διάβαζε : ΑΠΑΙΤΕΙ..) η τρόϊκα είναι ..αντισυνταγματική!!!!!!!!!!!!!!

Πως λέμε τώρα «Σαράφης και στα Τρίκαλα»;;;

Η Μπεζεντάκου στο Ηρώδειο; (γιατί όχι αφού η Αλεξανδράτου απήγγειλε Σεφέρη;;;)

Τώρα ο Βενιζέλος αντιμνημονιακός και ο Ρέπας Ρομπέν των υπό απόλυση δημοσίων υπαλλήλων..

Τους τρώμε στη μούρη;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ΚΑΛΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ...

Αυτά...

 lucinarizzoti@hotmail.gr

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΙΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ,ΠΩΣ ΓΙΝΑΜΕ ........


Πριν από 20 χρόνια η πορεία τους προς το χρονοντούλαπο της ιστορίας έμοιαζε σχεδόν μη αναστρέψιμη. Χαρές και κέφια για το γκρέμισμα του τείχους του Βερολίνου. Τα κομμάτια του μοσχοπουλιόταν ως  «ενθύμια» στην τουριστική αγορά. Η ανατολική Γερμανία, πατρίδα της κ. Μέρκελ,  αδημονούσε να φορέσει «μεταξωτά βρακιά» όπως η όμορφη και «αδελφή» δυτική Γερμανία.
Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Ή έγινε σε μικρό βαθμό. Και πολύ δύσκολα.
Στην Σοβιετική Ένωση του Γκορμπατσόφ ο ίσως πιο ακριβοπληρωμένος πράκτορας μετέπειτα διαφημιστής πίτσας, προετοίμαζε το άνοιγμα της κερκόπορτας παραδίδοντας τις «φτωχές» κομουνιστικές χώρες στην αγκαλιά του δυτικού τρόπου ζωής εκπεφρασμένου από την Αμερική.
Δεν χρειάζονται εδώ επιχειρήματα. Ούτε παράθεση ιστορικών γεγονότων η διαδρομών. Τα πράγματα μιλάνε ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ, μαζί με του καταλυτικούς αριθμούς. Τα μπαλέτα Μπολσόϊ αντικαταστάθηκαν γρήγορα από τις δίμετρες καλλονές που «προσκυνούσαν» τις μπάρες κακόφημων μπαρ μπροστά στο αλαλάζων κοινό.  Οι παροχές υγείας ο αθλητισμός, η κουλτούρα μιας ολόκληρης εποχής έδινε με ευκολία τη θέση της στον ευδαιμονισμό των ελάχιστων παραδίδοντας τους υπόλοιπους από την στέρηση στην ΑΠΟΛΥΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ. Στην ένδεια,  στην έλλειψη ακόμα και των απαραίτητων για την εξασφάλιση στέγης..
 
Το νερό κύλισε στο αυλάκι...
Στις μέρες μας η ΑΜΕΡΙΚΗ μονοκράτωρ με κύριο εκφραστή της στην Ευρώπη του πνεύματος του Deutschland umber ales   των νέο-Ούνων της κ. Μέρκερλ μπιπ και δέρνει..
Αντίπαλον δέος ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ..
Η Γερμανία παίζει μόνη της στο γήπεδο και όποτε θέλει βάζει γκολ χωρίς να υπάρχει κανείς πια να της «βγάλει κόκκινη κάρτα»..
Η Αμερική παίζει το παιχνίδι της με την Γερμανία πρόθυμο ενεργούμενό της και συν-νομέα στην παγκόσμια κυριαρχία.
Και εμείς εδώ απλά μάθαμε ότι στην Ρωσία του fit Πουτιν, έγινε στις εκλογές ΝΟΘΕΙΑ!!!!
Γιατί ο κόσμος γύρισε και ΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ..
Και ότι βλέπει του φαίνεται ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ μπροστά σε αυτά που τώρα βιώνει.
Η κόλαση της κεφαλαιοκρατίας και των διαχειριστών της είναι σχεδόν «αρχαία» ιστορία για το μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης που είναι η πάλαι ποτέ αλλά και νυν Ψωροκώσταινα.
Αρκεί κανείς να κοιτάξει λίγο ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ...
Για να διαπιστώσει και να αιτιολογήσει το γιατί ο Πούτιν έφαγε «πόρτα» στις εκλογές και αναγκάστηκε να καταφύγει στο γνωστόν και εν Ελλάδι «ψηφίζουν και τα δέντρα» τέχνασμα.
Και όσοι πιστεύουν πως η στροφή του κόσμου (στην Ρωσία προς το παρόν) προς αξίες, ιδέες, πολιτικές και πρακτικές που πολύ πολεμήθηκαν από τον λεγόμενο «δυτικό πολιτισμό» συνεπικουρούμενο από το «αμερικανικό όνειρο», δεν έχουν παρά να κοιτάξουν τον χάρτη της γης. Όχι τον γεωγραφικό.
Αυτόν της κατανομής του χρέους.
Αυτόν που καταγράφει την ΦΤΩΧΕΙΑ.
Την ένδεια. Τους αστέγους. Τους  εθνικά υποτελείς.  Την ύφεση. Την ανεργία.  Την έλλειψη προοπτικής και ελπίδας. Την υποδούλωση στις σκοτεινών συμφερόντων Τράπεζες χωρίς πρόσωπο.
Τότε θα βγάλει εξαιρετικά εύστοχα και σωστά συμπεράσματα για τις αιτίες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ του εκλογικού σώματος στην Ρωσία.
Και θα σκεφτεί, αν μένει χρόνος δύναμη και φαιά ουσία..
ΠΟΙΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ.
ΠΩΣ ΓΙΝΑΜΕ..
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ..
ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ..
 
Πριν από μόλις 20 χρόνια, η πορεία τους προς το χρονοντούλαπο της Ιστορίας έμοιαζε προδιαγεγραμμένη. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής όμως, το ρωσικό Κομμουνιστικό Κόμμα προέλκυσε φοιτητές, διανοούμενους, ακόμη και ορισμένους επιχειρηματίες και δημιούργησε μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στο κυβερνών κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν το οποίο συγκέντρωσε ποσοστό 49,93% - σημειώνοντας πτώση περίπου 15 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2007 (ποσοστό 64,3%).


lucinarizzoti@hotmail.gr

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΣΑΛΟΣ ;

Εδώ και κάτι ώρες, ντόρος πολύς γίνεται για την όντως ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ απαίτηση πρώην βουλευτών των 2 μεγάλων κομμάτων (48 του Πασόκ 60 της Ν.Δ) που διεκδικούν αναδρομικά στου κασίδη το κεφάλι...
Προς τι η έκπληξη;;;
Θυμάται κανείς κάποια χρονιά που να μην γινόταν της κακομοίρας γιατί οι Βουλευτές ζητούσαν αναδρομικά γιατί τα είχαν ζητήσει και τα είχαν πάρει οι δικαστικοί λειτουργοί στη λογική του "Γιάννης ..ψηφίζει (νόμους) Γιάννης κερνάει";
Γιατί εξοργίζονται και παραπονούνται όσοι εξοργίζονται και παραπονούνται;;;
ΠΟΙΟΣ ΨΗΦΙΖΕΙ ΕΝΑΛΛΑΞ Πασόκ και ΝΔ;
ΠΟΙΟΣ διατηρεί επί χρόνια τον αδηφάγο και σαρκοβόρο δικομματισμό;
ΠΟΙΟΣ δίνει το σαπούνι και το σχοινί στον οικονομικό του δήμιο;
ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΤΕΛΙΚΑ;
Όψιμα οι 108 λυμεώνες του εισοδήματός μας, επειδή τα ονόματά τους βγήκαν φάτσα-κάρτα στην δημοσιότητα την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενοι ένας μετά τον άλλον δηλώνουν υπερηφάνως οτι παραιτούνται και άλλα...γυαλιστερά.
Να μας τα πάρουν...
Και καλά θα μας κάνουν...
Αφού ψηφίσθηκαν από εμάς...
Για να καταστρατηγούν το σύνταγμα. Να ψηφίζουν "φωτογραφικές" διατάξεις νόμων για να αυτοεξυπηρετούνται η να εξυπηρετούν αλλήλους και κολλητούς.
Για να βγαίνει ποιος;;;;;;;;;;; Ο Τσοχατζόπουλος και ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΑ να ζητάει και αυτός πανοπροίκια στο ευ ζην του.
Την οργή, την διαμαρτυρία το "σιχτίρι" το mea culpa το ανάθεμα εδώ και τώρα στον ΚΑΘΡΕΦΤΗ.....
Εκεί θα δείτε τον ΕΝΟΧΟ της συνεχιζόμενης και αυξανόμενης άλωσης του εισοδήματός μας την απίστευτη και με διαστημική ταχύτητα κατρακύλα του βιοτικού μας επιπέδου...

 lucinarizzoti@hotmail.gr

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ (ZOUGLA.GR )


Και οι βουλευτές θέλουν… τα αναδρομικά τους

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011, 19:22


Προκλητικές είναι οι οικονομικές αξιώσεις συνολικά 110 πρώην μελών του ελληνικού κοινοβουλίου, οι οποίοι ζητούν αναδρομικά πολλών εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα με τον τόκο! Το πιο αξιοπρόσεκτο της υπόθεσης που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα είναι ότι στη λίστα συμπεριλαμβάνονται ονόματα προσώπων που εμπλέκονται σε σκάνδαλα και για τα οποία δεν έχει ακομη αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Την ώρα δηλαδή που τα μέτρα λιτότητας πλήττουν όλους τους πολίτες, φορείς του Δημοσίου να βάζουν λουκέτο λόγω ανεπάρκειας κονδυλίων και χιλιάδες εργαζόμενοι να οδηγούνται καθημερινά στην ανεργία, κάποιοι κρατικοδίαιτοι πέραν των βουλευτικών προνομίων, διεκδικούν τα… αναδρομικά τους, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, με πρόσχημα τις αυξήσεις που δόθηκαν στους δικαστικούς λειτουργούς.

Ανάμεσά τους φιγουράρουν ονόματα πρώην βουλευτών που φέρονται να εμπλέκονται σε σκάνδαλα επί των ημερών τόσο της Ν.Δ. όσο και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη. Μεταξύ αυτών που έχουν προσφύγει είναι οι Άκης Τσοχατζόπουλος, Τάσος Μαντέλης, Γ. Ανωμερίτης, Γ. Δρυς, Ελ. Παπαζώη, Εμμ. Κεφαλογιάννης, Π. Δούκας, Ελ. Ζαγορίτης, Αν. Καραμάριος, Θ. Κασίμης, Ν. Κατσαρός, Π. Τατούλης, Αντ. Φούσας και άλλοι.

Συνολικά 48 πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 60 της Ν.Δ. είναι αυτοί που με αγωγές τους διεκδικούν αναδρομικά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και αποζημιώσεις για ηθική βλάβη. Για παράδειγμα: Ένας ο οποίος διετέλεσε βουλευτής 37 μήνες (τρία χρόνια και κάτι) διεκδικεί διαφορές βουλευτικής αποζημίωσης ύψους 240.196 ευρώ συν τους νόμιμους τόκους. Επιπλέον, όλοι σχεδόν διεκδικούν από το ελληνικό δημόσιο και χρηματική ικανοποίηση ύψους 10.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστησαν, από τη μη αναπροσαρμογή των αποδοχών τους.

Ποιοι παραιτήθηκαν από τις αποζημιώσεις

Στον αντίποδα, από τις διεκδικήσεις τους, παραιτήθηκαν οι πρώην βουλευτές της Ν.Δ. Μ. Λιάπης και Λ. Τζανής, καθώς και η χήρα του Π. Κοσιώνη.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι το ακριβές ποσό που ζητούν οι πρώην βουλευτές με τις αγωγές τους στα Διοικητικά Δικαστήρια δεν μπορεί με ακρίβεια να προσδιοριστεί. Και αυτό γιατί οι διεκδικήσεις τους αφορούν τα χρόνια θητείας του καθενός βουλευτή.

Υπάρχουν, ωστόσο και κάποιοι που έφτασαν στο σημείο να καταθέτουν δύο αγωγές για διαφορετικές βουλευτικές περιόδους, όπως οι Ι. Βαϊνάς, Μ. Ζορμπά, Εμμ. Λουκάκης και Σ. Στολίδης. Ενδεικτικό είναι ότι βουλευτής επί 37 μήνες ζητεί διαφορές βουλευτικές αποζημίωσεις που φτάνουν τα 240.196 ευρώ συν τους νόμιμους τόκους.

Κοινό σημείο στις διεκδικήσεις τους είναι το ποσό των 10.000 ευρώ που ζητούν σχεδόν όλοι από το ελληνικό Δημόσιο ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη που όπως ισχυρίζονται υπέστησαν λόγω της μη αναπροσαρμογής των αποδοχών τους.

Οι πρώτες αγωγές αναμένεται να συζητηθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, ενώ ήδη έχει αναβληθεί η εκδίκαση ορισμένων εξ αυτών για το Φεβρουάριο του 2012. Μικρός αριθμός αγωγών εκκρεμούν και στο Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας ενώ άλλες στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει εν μέρει δεκτές δύο αγωγές από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις οποίες το ελληνικό δημόσιο έχει ασκήσει έφεση, ενώ μία τρίτη απορρίφθηκε.

Οι πρώτες προσφυγές...

Οι 48 πρώην και συνταξιούχοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που κατέθεσαν αγωγές και διεκδικούν αναδρομικά διαφορές αποδοχών είναι: Αλ. Ακριβάκης, Ιωαν. Ανθόπουλος, Ελ. Ανουσάκη, Π. Αντωνακόπουλος, Γ. Ανωμερίτης, Μ. Αρσένη, Ιωαν. Βαθειάς, Ιωάν. Βαίνας, Β. Βασιλακάκης, Ηλ. Βλαχόπουλος, Χρ. Βοσνάκης, Αλ. Βούλγαρης, Δ. Γεωργακόπουλος, Ιωαν. Γιαννακόπουλος, Μ. Γικόνογλου, Γκ. Ζορμπά (ευρωβουλευτής), Χρ. Θεοδώρου, Ιωαν. Θωμόπουλος, Λ. Κανελλόπουλος, Θ. Κατσανέβας, Ν. Κατσέλη - Καλογεροπούλου, Ιωαν. Καψής, Θ. Κολιοπάνος, Ευτ. Κοντομάρης, Β. Κοντογιαννόπουλος (1974-1993 ΝΔ και 1996-2000 ΠΑΣΟΚ), Σ. Κοσμίδης, Θ. Κοτσώνης, Δ. Κουλουριάνος (ευρωβουλευτής), Φλ. Κωνσταντίνου, Εμμ. Λουκάκης, Αν. Μαντέλης, Αλ. Μπαλτάς, Αθ. Μπάτσος, Φρ. Παπαδέλλης, Ελ. Παπαζώη, Ηλ. Παπαηλίας, Βασ. Παπανικόλας, Χρ. Σμυρλής - Λιακατάς, Ιωαν. Σουλαδάκης, Σ. Στολίδης, Λ. Τζανής, Ιωαν. Τσακλίδης, Π. Τσερτικίδης, Β. Τσιλίκας, Απ. Τσοχατζόπουλος, Π. Φωτιάδης, Αλ. Χρυσανθακόπουλος και Αν. Χωρέμης.

Από την πλευρά της ΝΔ, οι 60 πρώην βουλευτές που κατέθεσαν αγωγές είναι: Ν. Αγγελόπουλος, Π. Αδρακτάς, Θ. Αναγνωστόπουλος, Απ. Ανδρεουλάκος, Ιωαν. Βαληνάκης, Δ. Γαλαμάτης, Στ. Δαϊλάκης, Γ. Δεικτάκης, Θ. Δημοσχάκης, Π. Δούκας, Ελ. Ζαγορίτης, Σ. Καλαντζάκου, Ηλ. Καλλιώρας, Γ. Καλός, Κρ. Κανελλοπούλου, Αν. Καραμάριος, Αντ. Καρπούζας, Θ. Κασίμης, Ν. Κατσαρός, Θ. Κατσίκης, Στ. Κελέτσης, Κεφαλογιάννης, Αθ. Κόρκα - Κώνστα, Β. Κορκολόπουλος, Ιωαν. Κοσμίδης (ευρωβουλευτής), Αν. Κουτσούμπας, Γ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Λιάπης, Αν. Λιάσκος, Λ. Λυμπερακίδης, Αρ. Μανούσου-Μπινοπούλου, Π. Μαντούβαλος, Π. Μελάς, Αντ. Μπέζας, Μ. Μπεκίρης, Ν. Νικολόπουλος, Γ. Ορφανός, Β. Παππάς, Αρ. Παυλίδης, Ιωαν. Πλακιωτάκης, Αδ. Ρεγκούζας, Γ. Σαλαγκούδης, Δ. Σαμπαζιώτης, Π. Σκανδαλάκης, Θ. Σολδάτος, Σπ. Σπηλιωτόπουλος, Αρ. Σταθάκης, Ν. Σταυρογιάννης, Α. Σταύρου, Π. Τατούλης, Ιορδ. Τζαμτζής, Ν. Τσιαρτσιώνης, Κ. Τσιπλάκης, Αρ. Τσιπλάκος, Σ. Τσιτουρίδης (από τον Μάρτιο του 2010 παραιτήθηκε από κάθε διεκδίκηση διαφοράς αποδοχών από την Βουλή των Ελλήνων), Γ. Τσούρνος, Π. Φουντουκίδου - Θεοδωρίδου, Αντ. Φούσας, Χρ. Φώλιας, Ηλ. Φωτιάδης και Ευγ. Χαϊτίδης.

Ακόμη, αγωγή έχει καταθέσει η χήρα του Παναγιώτη Κοσιώνη, βουλευτή του Συνασπισμού ('89-'93) και του ΚΚΕ ('93-'04), Ιουλία Κοσιώνη και ο τέως ευρωβουλευτής του ΔΗΚΚΙ, Εμμ. Μπακόπουλος.

Επίσης, έχει καταθέσει αγωγή και ο πρώην βουλευτής Γεώργιος Παπαγεωργίου για τον οποίο όμως δεν έχει διευκρινιστεί σε ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα ανήκει, καθώς τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στη ΝΔ υπήρξαν βουλευτές με το ίδιο ονοματεπώνυμο.

Εκκρεμούν αγωγές και στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Υπενθυμίζεται ότι μεγάλος αριθμός ανάλογων βουλευτικών αγωγών εκκρεμούν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συγκεκριμένα, το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει δικαιώσει συνταξιούχους βουλευτές, κρίνοντας ότι με βάση το Ζ' Ψήφισμα της Βουλής του 1975, οι αυξήσεις στις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών συμπαρασύρουν και τις αποδοχές των βουλευτών.

Να σημειωθεί πάντως, ότι παραιτήθηκε από την αγωγή που είχε καταθέσει ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου η χήρα του βουλευτή του Σπ. Πλασκοβίτη.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011, 18:34

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Στο φως αριστοτελική σχολή αντίστασης

Παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός αποτελεί η ανακάλυψη της Αριστοτελικής Σχολής Φιλοσοφίας στην Κρήτη την περίοδο της Ενετοκρατίας, την οποία είχε δημιουργήσει ο ιερωμένος φιλόσοφος Ιωσήφ Φιλάγρης και εντοπίστηκε στο όρος Αστερούσια στην κορυφή του Κόφινα, νότια του Νομού Ηρακλείου, περίπου στα χίλια υψόμετρο, κοντά στο χωριό Καπετανιανά, στην τοποθεσία Λουσούδι.
Στην κορυφή Κόφινα των Αστερουσίων εντοπίστηκαν τα ευρήματα της Αριστοτελικής Σχολής Φιλοσοφίας, που λειτούργησε επί Ενετοκρατίας Στην κορυφή Κόφινα των Αστερουσίων εντοπίστηκαν τα ευρήματα της Αριστοτελικής Σχολής Φιλοσοφίας, που λειτούργησε επί Ενετοκρατίας ΗΣχολή, που λειτουργούσε δίπλα στο Μετόχι των Τριών Ιεραρχών το οποίο ανήκει στη Μονή Κουδουμά, αποτελούσε κέντρο πνευματικής και πολιτικής αντίστασης στα πρώτα σκληρά χρόνια της Ενετοκρατίας, όταν οι κατακτητές απέκοψαν την Κρήτη από το Βυζάντιο, ήθελαν βιαίως να την εκλατινίσουν με την κατάργηση της ελληνικής γλώσσας, της εκπαίδευσης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είχε αποτέλεσμα τις διαρκείς επαναστάσεις και εξεγέρσεις των Κρητών μέχρι που ενσωμάτωσαν τους Ενετούς κατακτητές.
Το μείζον θέμα για την ελληνική ιστορία, αλλά και για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά είναι πως ο Ιωσήφ Φιλάγρης, μετά τους διωγμούς που εξαπέλυσαν οι Βενετοί, έφυγε από το Ηράκλειο, πήγε στα απρόσιτα Αστερούσια και δημιούργησε μία Σχολή Φιλοσοφίας, που δίδασκε Φιλοσοφία, Αστρονομία, Γραμματική, Θεολογία και Ιατρική.
Ταυτόχρονα όμως είχε στήσει και ένα εξελιγμένο εργαστήριο αντιγραφής αρχαίων κειμένων, ο ίδιος ήταν αριστοτελικός φιλόσοφος με σπουδές στο Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης και αντέγραφε η ομάδα του αρχαία κείμενα, την εργασία των οποίων επόπτευε ο ίδιος και έκανε τα σχόλια πλαγίως των κειμένων. Τα κείμενα αυτά, εκτός από την Κρήτη και την Κωνσταντινούπολη, ταξίδευαν στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διάσωση και διάχυση της αρχαίας ελληνικής σκέψης, που υπήρξε το εφαλτήριο της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού. Στη χειμαζόμενη σήμερα Ευρώπη από τα έγκατα της ελληνικής γης φυτρώνει η ελπίδα του πνεύματος και της αντίστασης.
Ο Αριστοτέλης θέτει το ζήτημα της άμεσης δημοκρατίας, της πολιτικής ισότητας, της απελευθέρωσης των δούλων για πρώτη φορά παγκοσμίως, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ελευθερίας, μαζί με τις επιστημονικές μεθόδους ανάλυσης των κοινωνικών και επιστημονικών φαινομένων στις θετικές επιστήμες. Μάλιστα, κώδικες των αντιγράφων του Φιλάγρη έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου, των Παρισίων, της Βιέννης και του Βουκουρεστίου.
Η ανακάλυψη έγινε πριν από μερικές ημέρες από τον ομότιμο καθηγητή της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αθανάσιο Παλιούρα. Ηδη προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα εκτεταμένη ανασκαφή για να έρθει στην επιφάνεια όλο το κτηριακό συγκρότημα της Σχολής Φιλοσοφίας και του μοναστηριακού συμπλέγματος.
Κύριε Παλιούρα, πού ακριβώς εντοπίσατε τη Σχολή Φιλοσοφίας του Φιλάγρη;
«Στη Νότια Κρήτη, στο ιστορικό βουνό των Αστερουσίων, με τα πολλά μοναστήρια, τους βυζαντινούς ναούς και τον φημισμένο σπηλαιώδη ασκητισμό, ανάμεσα στην κορφή του Κόφινα και στο αγέρωχο χωριό των Καπετανιανών, βρίσκονται μέχρι σήμερα τα απομεινάρια του μοναστηριού του Ιωσήφ Φιλάγρη. Στην περιοχή που λέγεται Λουσούδι, λόγω των νερών που διαθέτει, σε ερημική τοποθεσία προβάλλει ο ημιερειπωμένος ναΐσκος των Τριών Ιεραρχών, του 14ου αιώνα, καθολικό Μοναστηριού που ίδρυσε ο αριστοτελικός φιλόσοφος, δικαίος Ανθίμου και διδάσκαλος Κρήτης Ιωσήφ Φιλάγρης».
Ηταν τα δύσκολα χρόνια της Ενετοκρατίας για την Κρήτη. Ιδιαίτερα ο 14ος αιώνας, στον οποίο οι Βενετοί, με αλλεπάλληλες διαταγές του δόγη της Βενετίας, που εφάρμοζε κατά γράμμα ο αντίστοιχος δόγης Κρήτης, είχαν εξαπολύσει κύμα τρομοκρατίας σ' ολόκληρο το νησί με τρεις συγκεκριμένους στόχους:
* Περιορισμό και απαγόρευση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, κλείσιμο των στοιχειωδών σχολείων που διατηρούσαν οι κατά τόπους ιδιωτικοί διδάσκαλοι και ιδιαίτερα τα μοναστήρια.
* Εξουθενωτική φορολογία με το φεουδαρχικό σύστημα, που διέλυε όχι μόνο την αγροτική οικονομία, αλλά εξαθλίωνε και τους κατοίκους των πόλεων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν την ίδια εποχή δύο επαναστάσεις, μία των Καλλεργών (1365-67) και η άλλη του Αγίου Τίτου (1363-65): «Ενώθηκαν, για λόγους κοινού συμφέροντος, Βενετοί φεουδάρχες και ντόπιοι άρχοντες (Τίτος Venier και Φραγκίσκος Gradenigo), που αντιτάχθηκαν στη βενετική εξουσία, με αφορμή την επιβολή νέων φόρων για την επισκευή του λιμανιού του Χάνδακα» (Γ. Κ. Παπάζογλου, Ιωσήφ Φιλάγρης ή Φιλάγριος, ένας λόγιος Κρητικός ιερωμένος και αριστοτελικός σχολιαστής του 14ου αιώνα, Κομοτηνή 2008).
* Η βενετική εξουσία αναγνώριζε ως επίσημη εκκλησία μόνο τη Λατινική, κατάργησε τους πνευματικούς αρχηγούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή τους επισκόπους, ελέγχοντας όσο της ήταν δυνατόν τις χειροτονίες των ιερέων και αφήνοντας ασύδοτο το Βατικανό, με τα όργανα της παπικής εκκλησίας στην Κρήτη να θέλουν να υποτάξουν και να κρατούν σε διαρκή τρομοκρατία τον ορθόδοξο κλήρο του λαού εξαπολύοντας, ιδιαίτερα τον 14ο αιώνα, κύμα πρωτοφανούς προπαγάνδας και καταπίεσης και απαιτώντας να ασπασθούν το λατινικό δόγμα.
Ο Φιλάγρης πώς αντέδρασε στην καταπίεση;
«Αυτή την εποχή τοποθετείται η δράση του Ιωσήφ Φιλάγρη στην περιοχή των Αστερουσίων. Από συστατική επιστολή του μαθαίνουμε την ύπαρξη σχολείου κοντά στον Κόφινα και στη Μονή Κουδουμά. Οπως γνωρίζουμε από τις σχετικές έρευνες, τα ιερά στοιχειώδη γράμματα, τα οποία δίδασκαν και λόγιοι μοναχοί στη Μονή Κουδουμά, περιελάμβαναν ανάγνωση και γραφή. Αντίθετα, ο Φιλάγρης δίδασκε ανώτερα μαθήματα τα οποία, όπως μας διέσωσε ο κώδικας της Biblioteca Angelica αριθμ. 30 της Ρώμης, ήταν η Γραμματική, η Φιλοσοφία, η Αστρονομία, κείμενα Πατέρων, γνώμες Σοφών και Παροιμίες, δογματικά και αντιρρητικά κείμενα και στοιχεία Ιατρικής.
»Είναι ενδεικτικό εξάλλου ότι ένα από τα σημαντικότερα αντιρρητικά κείμενα του Φιλάγρη, "ο κατά Λατίνων δικανικός" λόγος, όπου συστηματικά επιχειρεί την αναίρεση όλων σχεδόν των παπικών θέσεων, γράφτηκε το 1383 στο Μοναστήρι των Τριών Ιεραρχών, σύμφωνα με την πληροφορία που διασώζει ο κώδικας της Ακαδημίας του Βουκουρεστίου: "Ετελειώθη εν τη μονή των τριών μεγάλων Ιεραρχών, εν τη τοποθεσία του Λουσούδου, πλησίον του Κωφηνίου όρους, εν έτει (6891=1383) ινδ. ιά".
»Ο Φιλάγρης συνδέθηκε και συνεργάστηκε με μεγάλες προσωπικότητες της εποχής του. Πέρα από τη στενή πνευματική φιλία με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών, "πρόεδρο Κρήτης" και μάρτυρα Ανθιμο τον ομολογητή, ανέπτυξε ζωηρή επικοινωνία και με τους εκπροσώπους της αντιρρητικής θεολογίας στην Κρήτη, όπως τον σοφό λόγιο Ιωσήφ Βρυέννιο και τον λόγιο Νείλο Δαμιλά.
»Στη δεύτερη πεντηκονταετία του 14ου αιώνα ταπεινοί μοναχοί στα ερημητήρια της Νότιας Κρήτης όχι μόνο δίδασκαν σε νεαρούς Κρητικούς ανώτερα μαθήματα, αλλά και σχολίαζαν τον Αριστοτέλη από το πρωτότυπο, όπως ο κωδικογράφος και αριστοτελικός φιλόσοφος Ιωσήφ Φιλάγρης».
Θα συνεχιστεί η έρευνα για τη Σχολή Φιλοσοφίας του Φιλάγρη;
«Σήμερα από το Μοναστήρι των Τριών Ιεραρχών στο Λουσούδι σώζεται μόνο ο ημιερειπωμένος ναΐσκος. Οι λόγιοι αδερφοί Γιώργης, Νίκος και Μιχάλης Σταματάκης από τα Καπετανιανά, σε συνεννόηση με τους γονείς τους, παραχώρησαν τμήμα της ιδιοκτησίας τους στην Ιερά Μονή της Παναγίας του Κουδουμά, ο δραστήριος ηγούμενος της οποίας π. Μακάριος ξεκίνησε έναν προγραμματισμένο σχεδιασμό.
»Σε συνεργασία με τη 13η ΕΒΑ του υπουργείου Πολιτισμού, σε πρώτη φάση έγινε επιφανειακός καθαρισμός, δεδομένου ότι για μακρύ χρονικό διάστημα ο τόπος, και όλη η περιοχή, ήταν βοσκότοπος.
»Ο ευρύτερος μελλοντικός προγραμματισμός προβλέπει τρεις φάσεις: α) μελέτη, έγκριση και υλοποίηση της μελέτης αναστήλωσης του ετοιμόρροπου ναού των Τριών Ιεραρχών, β) ανασκαφή όλου του χώρου και ιδιαίτερα των κτηρίων, πιθανότατα κελιών, και γ) ανάδειξη του κτηριακού συγκροτήματος που θα προκύψει από την ανασκαφή. Ενθερμος υποστηρικτής του δημιουργικού έργου, ο λόγιος οικείος μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας, αγαπητός σε όλους κύριος Μακάριος.
»Στον αποξεχασμένο και για αιώνες εγκαταλελειμμένο αυτό χώρο μεγαλούργησαν κάποτε τα ελληνικά γράμματα, η θεολογία και η φιλοσοφία, με κορυφαία προσωπικότητα τον Ιωσήφ Φιλάγρη. Χρέος όλων μας να τον αναδείξουμε». *

ΠΗΓΗ  enet.gr

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ

Ο ΓΑΪΔΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ


Μια μέρα o γάιδαρος ενός αγρότη έπεσε σε ένα πηγάδι.
Το ζώο φώναζε απελπισμένα για ώρες κι ο αγρότης προσπαθούσε να καταλάβει
τι έπρεπε να κάνει. Τέλος, αποφάσισε ότι το ζώο ήταν γέρικο, και τα
έξοδα που απαιτούνταν για να το βγάλει από το πηγάδι ήταν πολλά. Δεν
άξιζε τον κόπο να προσπαθήσει να σώσει τον γάιδαρο. Το μόνο που σκέφτηκε
να κάνει ήταν να το θάψει ζωντανό.
Κάλεσε όλους τους γείτονές του να έρθουν και να τον βοηθήσουν. Πήραν
όλοι από ένα φτυάρι και άρχισαν να πετάνε χώματα στο πηγάδι
Στην αρχή, ο γάιδαρος συνειδητοποίησε τι συνέβαινε και φώναξε φρικτά. Μετά όμως, προς έκπληξη όλων, ησύχασε.
Λίγα φορτία χώμα αργότερα, ο γεωργός κοίταξε κάτω το πηγάδι κι έμεινε έκπληκτος με αυτό που είδε.
Ήταν κάτι καταπληκτικό!!!!
Με κάθε φτιαριά χώμα που έπεφτε στην πλάτη του, ο γάιδαρος τιναζόταν και να έκανε ένα βήμα προς τα πάνω.
Οι γείτονες του αγρότη συνέχισαν να πετάνε φτυαριές χώμα πάνω στο ζώο,
κι αυτό κάθε φορά τιναζόταν κι έκανε ένα βήμα προς τα πάνω. Πολύ
σύντομα, όλοι ήταν έκπληκτοι με το γαϊδούρι να έχει φτάσει στην
επιφάνεια του πηγαδιού

Ηθικό δίδαγμα
H Zωή μπορεί να φέρει σε σας πολλές φτυαριές από σκουπίδια μέσα στο
πηγάδι της ζωής σας. Να θυμάστε όμως πως κάθε ένα από τα προβλήματά σας
αυτά είναι ένα εφαλτήριο. Μπορούμε να βγούμε από τα βαθύτερα πηγάδια
απλά με ένα τίναγμα. Πατάμε πάνω στο πρόβλημα και κάνουμε ένα βήμα πάνω!!

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΖΩΕΣ .............

ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΖΩΕΣ-ΑΥΡΙΑΝΟΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

Εδώ ο κόσμος χάνεται....κάποιοι αρμενίζουν....
Έχετε απολυθεί ποτέ στη ζωή σας;
Έχετε βιώσει ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ άδειο ψυγείο, άδεια ντουλάπια, άδειο πορτοφόλι, άδεια ψυχή, απέναντι στα γεμάτα ερωτηματικά (δεν θα πω δάκρυα και παράπονο να μην θεωρηθεί "μελό"...) μάτια των παιδιών που φέρατε στον κόσμο ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΡΩΤΗΣΕΤΕ;;
Χωρίς να θεωρείτε του εαυτούς σας ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ να αγωνιστείτε για τα όσα (αυτονόητα...) δικαιούνται;;
Εντάξει ρε μάγκες! Δεν είμαστε τέλειοι!!! Λάδια χάνουμε όλοι....Καμία αντίρρηση...
ΑΛΛΑ ΤΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ;;;;;;;;;;;;;
Κ-α-ν-έ-ν-α κανάλι έξω από την ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ στον ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ!!!
Μόνο το 902.......
Κ-α-ν-έ-ν-α-ς πολιτικός. Κανένας ανευθυνουπεύθυνος. Κανένας ψηφοκυνηγός. Κανένας μελλοντικός νομεύς της εξουσίας. Κανένας από το βαθύ η ρηχό Πασόκ. Κανένας από την ΝΔ κανένας από το "συγκυβερνών" γκρουπούσκουλο των "Μπουμπούκων"....
Πέρασε κανένας να δει τους ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ (διάβαζε : πενήντα οικογένειες στο Χ Α Ο Σ.....) και τους συναδέλφους τους στους δρόμους (γιατί οσμίζονται ότι έρχεται η δική τους η σειρά...)...
Πέρασε κανείς να δει τι σημαίνει ΑΔΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ;;; Στοιβαγμένοι απλήρωτοι λογαριασμοί, μεσήλικες εν δυνάμει αυτόχειρες χωρίς δουλειά, χωρίς ελπίδα, χωρίς αύριο, με ένα βουνό υποχρεώσεις και ένα κόσμο, ανυπόφορο, αδιάφορο, αμέτοχο, συνένοχο, συναυτουργό ενίοτε στο ΕΓΚΛΗΜΑ που συντελείται εδώ και καιρό στην εργατική τάξη των πληβείων;
Δεν μπορεί να περνάει ο καθένας από εκεί κάθε μέρα... ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ.....
Αλλά πλην του 902 και της Παπαρήγα (αυτό που είδα λέω και αν κάποιος είδε κάτι άλλο με ημερομηνία να το αναφέρει...) ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑΝ....
Για τα κανάλια υπάρχουν όλα αυτά που βλέπετε τόσον καιρό, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ της διπλανής πόρτας....
Που σε λίγο θα είναι στην ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΟΡΤΑ.....
Τόσα χρόνια η υποτίμηση των εργατικών δικαιωμάτων αυγάτισε ελέω και της ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ..... Δημόσιος υπάλληλος είμαι -σου λέει ο άλλος- ΤΙ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΜΕΝΑ που απολύονται εργάτες στην Χαλυβουργία η αλλού;;
Η καμπάνα πλέον ηχεί για όλους.....
Δυό επιλογές μας μένουν... Όπως γράφτηκε χθες...(αντιγραφή από σύνθημα τοίχου...)
Η ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ Η ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ..............

lucinarizzoti@yahoo.gr


ΒΟΥΡΚΩΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Αυτό μόνο το τραγούδι μπορεί να έρθει στην σκέψη μου ,ύστερα απο μια διαδρομή στούς δύο κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης Τσιμισκή και Εγνατία .......
Αυτό που είδα δεν μου θύμιζε με τίποτε οτι σε 20 μέρες θα "γιορτάσουμε ;;" τα
Χριστούγεννα , αλλά μου θύμισε Μ.Παρασκευή ( μετά την περιφορά του επιταφίου ). ........ Στολίδια στις βιτρίνες ΜΗΔΕΝ , κόσμος μόνο στις στάσεις των λεωφορείων , καταστήματα η κλειστά η με τεράστιες πιναδες προσφορών .
Προσφορές τέτοια εποχή δεν γινόταν ΠΟΤΕ ........................
Τα ερωτήματα πολλά και σίγουρα αναπάντητα .......
Ποιός θα δώσει κίνητρα για την λειτουργία της αγοράς ,που είναι
η ραχοκοκαλιά της της οικονομίας ;;;
Πως θα παραχθεί αυτό το περίφημο " πρωτογενές πλεόνασμα " ,προϋπόθεση
για να γίνουν εκλογές ;;;
Απο τα κλειστά μαγαζία ,χάνει ΠΡΩΤΑ το ίδιο το κράτος ,δεν εισπράττει
Φόρο εισοδήματος απο τον ιδιοκτήτη και τον καταστηματάρχη ,Φ.Π.Α. ,
Φ.Μ.Υ. ,Φόρους υπερ τρίτων κλπ.
ΔΕΥΤΕΡΟ χάνει ο ιδιοκτήτης , που όταν το αγόρασε υπολόγιζε στο οικογενειακό
εισόδημα του το ενοίκιο .......
ΤΡΙΤΟ ο καταστηματάρχης που το έκλεισε ,και αν ήταν ένα βήμα πριν την σύνταξη το έλυσε το οικονομικό πρόβλημα ,ΑΝ όμως είναι 50 ετών ,τότε για
συνταξη είναι "μικρός " για δουλειά "πολύ μεγάλος".
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ οι υπάλληλοι που δούλευαν στα κλειστά μαγαζιά που 'εχασαν και το μισθό τους αλλά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα ,για ιατρική περίθαλψη
και .......σύνταξη .
Οταν έχεις ζήσει στην αγορά χρόνια με τελείως διαφορετικές συνθήκες ,όταν
βλέπεις αυτή την εικόνα ΠΛΗΓΩΝΕΣΑΙ ,για ο΄τι συμβαίνει ,ανεξάρτητα αν αυτό
σε θίγει άμεσα ...............
Και τα ΠΑΙΔΙΑ τι εικόνες θα έχουν απο τις γιορτές ;;;
Μπορεί κάποιος απο τους πολιτικούς μας να απαντήσει σε τόσα ερωτήματα,
δεν το πιστεύω ......Αυτοί σκέπτονται μόνο την " εφεδρεία των Δ.Υ. " ....
Τον εμπορικό κόσμο που έχει χρόνια στην ΕΦΕΔΡΕΊΑ ,ποιός θα τον σκεφθεί .....
Κ Α Ν Ε Ι Σ μόνο οτι δεν κόβουν αποδείξεις τα μαγαζία ξέρουν να λένε , το μόνο εύκολο αν δουλέψει το Υ.Ο. , και προς την σωστή κατεύθυνση ......
Αυτά τα έγραψα γιατί αυτό που είδα ,με προβλημάτισε ΠΑΡΑ ΜΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ!!!

FRINDA

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Η ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ Η ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


Η ΕΞΕΕΓΕΡΜΕΝΟΙ Η ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Η ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ Η ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ…..
3 του Δεκέμβρη 1944 … Πλατεία Συντάγματος. Άγνωστος στρατιώτης…
Άρξατε πυρ. 28 νεκροί (από τους διαδηλωτές…) 148 τραυματίες. Ο εμφύλιος αρχίζει με την υπογραφή του Γεωργίου Παπανδρέου ο οποίος όσο ο ελληνικός λαός μάτωνε στην Αθήνα και σ΄όλη την Ελλάδα, αυτός απολάμβανε τον ήλιο και τον χορό της κοιλιάς στην Αίγυπτο….
Όπως αργότερα ο κατιών του Ανδρέας, έκανε «σοβαρή» αντίσταση σπέρνωντας ξανθά μωρά στην Σουηδία…….
Το νερό που κύλησε στο αυλάκι από τότε ήταν πολύ. Και το χωράφι έγινε «ποτιστικό»….
Έγινε κακή σπορά. Και φύτρωσαν πολλά «ζιζάνια»…..
Έξυπνα. Με «σοφή» προπαγάνδα που θα ζήλευε έως θανάτου ο μάστορας της «τέχνης» Γκαίμπελς…
Για να φτάσουμε λαχανιασμένοι , καταϊδρωμένοι, απέλπιδες στο ζοφερό σήμερα….
Με τους μεταλλαγμένους νέο-έλληνες…
-Να φτάνουν στο σημείο της ονείρωξης με την φαντασίωσης κατάκτησης μιας θέσης στο Δημόσιο…
-Να υποκύπτουν αγεληδόν στο «τενεκεδένιο» πλην όμως επίχρυσο όνειρο του εύκολου πλουτισμού στο χρηματιστήριο. Ταξιτζήδες πουλούσαν τις άδειες, νοικοκυραίοι τα σπίτια τους, άλλοι την συνείδησή τους για μια θέση στο «τρένο» της μεγαλύτερης κομπίνας που στήθηκε ποτέ (δια χειρός του ΓΕΡΜΑΝΟΘΡΕΜΜΕΝΟΥ Σημίτη….)
-Η Ζωή μας όλη κατάντησε ένα αγχωμένο βιογραφικό με όσο γίνεται περισσότερα προσόντα μπας και μπούμε στον χρυσό κόσμο των golden boys σε μια κοινωνία που ανέδειξε σε κορυφαίο στόχο την εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού, την ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ δικαιωμάτων στον χώρο της εργασίας και τελικά στην υποτίμηση της ίδιας της ΖΩΗΣ….
Και εμείς αντί να κατεβαίνουμε σε λυσσαλέες ΜΑΖΙΚΕΣ διεκδικήσεις για αυξήσεις και δικαιώματα παίρναμε αφειδώς τα ΔΑΝΕΙΑ που μας έχωναν στα μούτρα οι τράπεζες. Για να πάρουμε Jeep όπως του γείτονα…
Όλα αυτά συνοδεία μουσικής καλά ενορχηστρωμένης από τα πουλημένα ΜΜΕ με «κορώνες» εθνικής σωτηρίας, σωτηρίας της πατρίδος, σωτηρίας του έθνους και άλλων εδώδιμων…αποικιακών για εσωτερική κατανάλωση….
Για να φτάσουμε σήμερα στην κυβέρνηση των Σοσιαλιστών-δεξιών-φασιστοειδών
Ο «μπουμπούκος» Υπουργός!!! Που να το φανταζόταν η κ. Μανωλίδου…..
Και μόνον επειδή σήμερα είναι μέρα μιας καλά ΠΝΙΓΜΕΝΗΣ και ΘΑΜΜΕΝΗΣ μνήμης (για κάντε –έτσι για πλάκα- μια ερώτηση στον όποιον κύκλο σας, τι ξεκίνησε στις 3.12.1944, να δείτε τι απαντήσεις θα πάρετε….) αξίζει κανείς να σκύψει με περισσή προσοχή σ΄αυτό που διάβασα πρωί-πρωί στον τοίχο…
Η ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ Η ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ……..
Και του χρόνου. Να είμαστε καλά. Να τους θυμόμαστε. Και ας έχουμε εντελώς ξεχάσει το χρέος που έχουμε απέναντι στους ίδιους τους εαυτούς μας….
Άλλωστε όταν είσαι πεσμένος στα τέσσερα το μόνο που μπορείς να δεις είναι το χώμα……
Και τι σύμπτωση ε;;;;;; ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ήταν η Ελλάδα. Όπως Τ Ω Ρ Α !...

lucinarizzoti@hotmail.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | 100 Web Hosting